Proactief gegevens delen in de palliatieve fase
Project

Proactief gegevens delen in de palliatieve fase

 • Betrokken organisaties PZNL, IKNL, Stichting CareCodex
 • Looptijd 2023 - 2025
 • Status gestart
 • Resultaten Proactief gegevens delen: uitkomsten van gesprekken met patiënten breder digitaal beschikbaar maken.
 • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 december 2022

Proactieve zorgplanning (advance care planning), houdt in dat zorgprofessionals met patiënten en hun naasten in gesprek gaan over de persoonlijke doelen en voorkeuren van de patiënt met betrekking tot toekomstige medische behandeling en palliatieve zorg. Belangrijk is ook dat deze doelen en voorkeuren vastgelegd worden en zo nodig tussentijds worden herzien. Daarbij sluiten ze zoveel mogelijk aan bij de waarden, wensen en behoeften van patiënt.

Waarom dit project?

Patiënten en naasten hebben vaak met meerdere zorgverleners gesprekken over de zorg en hun wensen en behoeften. Als de uitkomsten van deze gesprekken vastgelegd zijn in meerdere zorgomgevingen en digitaal kunnen worden ingezien, helpt dit in de communicatie tussen zorgverleners en patiënten en naasten. Patiënten hoeven bijvoorbeeld in spoedsituaties minder vaak hun verhaal te herhalen. Ook verbetert het de communicatie tussen zorgverleners onderling. 

Opzet project

Het proactief delen van gegevens zal in een aantal stappen worden gerealiseerd:

 • Het opstellen van visie en kaders:
  • Hoe worden gegevens uitgewisseld?
  • Wie wisselt gegevens uit?
  • Welke gegevens kan men inzien?
  • Men gaat uit van de wensen en belangen van de eindgebruiker.
 • Informatiestandaarden maken door:
  • creëren van eenheid van taal
  • een vaste structuur te hanteren
  • bepalen hoe en waar informatie wordt geregistreerd
 •  Informatiestandaarden integreren in zorgsystemen
  • Leveranciers van zorgsystemen worden betrokken om de systemen zo in te richten, dat zorgverleners de informatie zo eenduidig mogelijk kunnen vastleggen.
 • Pilots met inzien van gegevens in de praktijk
  • Er komen drie pilots in zorgorganisaties.
 • Voorbereiden landelijke invoering
  • De projectgroep brengt een advies uit voor landelijke implementatie bij andere zorgorganisaties.

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie over dit project, ga je naar de website van IKNL. Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Carola Heimensen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 20 december 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.