Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg
Project

Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie: een structurele aanpak en implementatie in drie consortia palliatieve zorg

 • Betrokken organisaties Erasmus MC, Huis voor de Zorg, MUMC+, RadboudUMC, UMCG, Vrije Universiteit Amsterdam, Zuyd Hogeschool
 • Looptijd 01-04-2016 tot 01-07-2018
 • Status afgesloten
 • Aanleiding Er ontbreekt structurele patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg.
 • Zorgvrager mantelzorgers, naasten, patiënten
 • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon Albine Moser Zuyd Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 4 juni 2020

Vanwege het ontbreken van structurele patiëntenparticipatie in de palliatieve zorg is vanuit 3 consortia Palliatieve Zorg: Limburg en Zuidoost Brabant, ZuidWest Nederland en ZuidOost het project "Patiëntenparticipatie bij de projecten van Palliantie" gestart.

Doel

Het project richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoek, onderwijs en in de praktijk in de palliatieve context. Het project bestond uit 3 delen: deel 1 richtte zich op de implementatie van patiëntenparticipatie, deel 2 over de evaluatie van de ‘beleefde’ impact en deel 3 op kennisdeling en overdraagbaarheid.

Resultaten

Het hoofdresultaat is de toolkit ‘Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten.’ Deze toolkit bestaat uit 5 onderdelen:

 1. een uitgebreide inleiding over patiëntenparticipatie;
 2. de hulpmiddelen ‘Serious gaming middels het Participatiespel’ en ‘de Participatie- matrix’;
 3. een inspiratienota om Expertisecentra Palliatieve Zorg te stimuleren beleid t.a.v. patiëntenparticipatie te ontwikkelen,
 4. een handleiding om onderzoekers toe te rusten patiëntenparticipatie in hun projecten toe te passen 
 5. en tot slot, een mooi portrettenboek waarin 17 portretten van patiëntenvertegenwoordigers en onderzoekers hun persoonlijke ervaringen delen (onderdeel 5).

Producten

Toolkit: Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg, onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten

Publicatie: Patientenparticapitie” in Pallium
Dit artikel is verschenen in: Pallium (volume 20). Let op: voor het lezen van het artikel is een betaling vereist.

Artikel: Moser A, Melchior I, van der Heiden A, Stoffers E. (2020) Belemmerende en bevorderende factoren voor collectieve patïëntenparticipatie in palliatieve onderzoeksprojecten: een participerend actieonderzoek. 
Dit artikel is verschenen in: Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Palliatieve Zorg (volume 20).

Meer informatie

Contactpersoon Albine Moser Zuyd Hogeschool
Laatst geactualiseerd: 4 juni 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.