Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking
Project

Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking

 • Betrokken organisaties Fibula, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Vilans, NVK (Nederlandse Vereniging Kiondergeneeskunde), Branchevereniging Integrale Kindzorg, Vereniging Ouders Kinderen met Kanker, GGD Hollands Midden
 • Looptijd 01-11-2016 tot 01-05-2019
 • Status afgesloten
 • Zorgvrager kinderen
 • Subsidiegever ZonMw, Ministerie van VWS, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Porticus, Stichting Dioraphte, Janivo Stichting, Weeshuis der Doopsgezinden, Fundatie van den Santheuvel, Stichting Voorzorg
 • Publicatiedatum 18 november 2020
Voor vragen, neem contact op met:
Drs. C. Huizinga Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 29 augustus 2022

Het Palliantieproject Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking had als doel de organisatie en kwaliteit van zorg en begeleiding aan gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening te verbeteren. Het gaat hierbij om zorg en begeleiding in de thuissituatie. 

Resultaat

Om de organisatie en kwaliteit van zorg in heel Nederland te verbeteren zijn zeven regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd. De NIK zorgen ervoor dat elk gezin vanaf diagnose kan rekenen op deskundige, integrale en geco√∂rdineerde zorg en begeleiding gericht op kwaliteit van leven en als het moment daar is op een goed levenseinde en nazorg.

De producten die zijn ontwikkeld voor zorgverleners om de zorg en begeleiding in de thuissituatie te verbeteren:

 • Het basismodel Op weg naar integrale kinderpalliatieve zorg biedt een fundament om in tien eenvoudige stappen te komen tot regionale netwerken kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking. Enerzijds met een eenduidige doelstelling omtrent kwaliteit van zorg (visie, richtlijn, kaders) en anderzijds specifiek op de regio afgestemde doelen voor vraagstukken die het regionale karakter betreffen.
 • In de databank van Zorg in uw buurt staat een actueel landelijk overzicht met contactgegevens van (zorg)aanbieders voor kinderpalliatieve zorg.
 • Een overzicht van de websites van de Netwerken Integrale Kindzorg.
 • Toolkits met informatiemateriaal: Elk Netwerk Integrale Kindzorg heeft een toolkit met informatiemateriaal (bijv. flyers en infographics), deze zijn op te vragen bij de netwerkco√∂rdinatoren.
 • Methodiek: Spiegelgesprekken met ouders en quickscan Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject. Bekijk ook het interview met de projectleider op de website van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Drs. C. Huizinga Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 29 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.