Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking
Project

Integrale kinderpalliatieve zorg in landelijke samenwerking

  • Betrokken organisaties Fibula, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Vilans, NVK (Nederlandse Vereniging Kiondergeneeskunde), Branchevereniging Integrale Kindzorg, Vereniging Ouders Kinderen met Kanker, GGD Hollands Midden
  • Looptijd 01-11-2016 tot 01-05-2019
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager kinderen
  • Subsidiegever ZonMw, Ministerie van VWS, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Porticus, Stichting Dioraphte, Janivo Stichting, Weeshuis der Doopsgezinden, Fundatie van den Santheuvel, Stichting Voorzorg
  • Publicatiedatum 18 november 2020
Contactpersoon
Drs. C. Huizinga Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

De benodigde zorgverlening voor kinderpalliatieve zorg verloopt via veel verschillende organisaties, professionals en vrijwilligers met eigen visies en werkwijzen. Om goede kinderpalliatieve zorg te bieden is een gecoördineerde aanpak van groot belang.

Doel

Dit project had als doel de organisatie en kwaliteit van zorg en begeleiding aan gezinnen met een kind met een levensduurverkortende of levensbedreigende aandoening te verbeteren. Het gaat hierbij om zorg en begeleiding in de thuissituatie. Om dit in heel Nederland te realiseren zijn 7 regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) gerealiseerd. De NIK zorgen ervoor dat elk gezin vanaf diagnose kan rekenen op deskundige, integrale en gecoördineerde zorg en begeleiding gericht op kwaliteit van leven en als het moment daar is op een goed levenseinde en nazorg.

Resultaat

Het resultaat van het project is de realisatie van 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK).

Producten

Basismodel in 10 stappen: Op weg naar integrale kinderpalliatieve zorg

Sociale kaart: Zorg in uw buurt

Website: een overzicht van de websites van de Netwerken Integrale Kindzorg

Toolkits met informatie materiaal: Elk Netwerk Integrale Kindzorg heeft een toolkit met informatiemateriaal (bijv. flyers en infographics), deze zijn op te vragen bij de netwerkcoördinatoren.

Methodiek: Spiegelgesprekken met ouders en quickscan Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg 


Meer informatie

Contactpersoon
Drs. C. Huizinga Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.