Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
Project

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA

  • Betrokken organisaties Amsterdam UMC, Hersenletsel.nl, VIVIUM Zorggroep
  • Looptijd 01-04-2017 tot 01-01-2020
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022

Ruim 20% van de patiënten met een beroerte overlijdt in de eerste maand na het Cerebro Vasculair Accident (CVA) en dit percentage loopt op tot meer dan 40% bij mensen ouder dan 85 jaar. Omdat de setting van palliatieve zorg voor deze patiënten sterk afwijkt van de meeste andere palliatieve trajecten, door factoren als een hoge tijdsdruk, een onzekere prognose en het doorgaans niet mee kunnen beslissen van de patiënt, bestaat er grote behoefte aan een specifieke beschrijving van palliatieve zorg voor deze doelgroep. Speciale aandacht is daarbij nodig voor de rol van de naasten en de wijze waarop geanticipeerde behandelwensen in de besluitvorming kunnen worden betrokken.

Doel

Doel van het project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij palliatieve zorg in overweging kunnen nemen bij patiënten waar een CVA heeft plaatsgevonden. Bij dat ‘hoe’ gaat het om vragen als: op welke moment kan de vraag over de wenselijkheid van levensverlenging aan de orde komen? Welke overwegingen kunnen daarbij een rol spelen? Op welke wijze kan de naaste daarin het beste worden meegenomen?

Resultaten

In het project zijn 16 patiënten met een ernstige beroerte gevolgd vanaf opname tot ontslag uit het ziekenhuis. Als er twijfel bestond over wel of niet doorbehandelen bleek deze twijfel zich meestal toe te spitsen op het wel of niet geven van sondevoeding. Uit het onderzoek kwam naar voren dat artsen en naasten deze beslissing benaderen vanuit drie invalshoeken:

  • Keuze (zou de patiënt sondevoeding willen?),
  • Noodzaak (wat wil men ermee bereiken) en
  • Comfort (lijdt de patiënt pijn of is hij anderszins oncomfortabel?). 

Deze invalshoeken zijn bewerkt tot een interactieve beslishulp (BehandelbeleidBijBeroerte.nl) die artsen helpt om de drie argumenten systematisch te verkennen en daarover met de naasten in gesprek te gaan. Op de website is een pagina ingericht voor naasten zodat ook zij zich goed op dit gesprek kunnen voorbereiden. Om artsen in het gebruik van deze beslishulp te scholen is een e-learning module gemaakt.

Producten

Beslishulp: Behandelbeleidbijberoerte.nl
Interactieve beslishulp voor artsen en naasten

E-learning: Behandelbeleid bij beroerte
Scholing voor artsen in het gebruik van de beslishulp

Artikel: Between choice, necessity and comfort: Deciding on tube feeding in the acute phase after a severe stroke Dit artikel is gepubliceerd onder een Creative Commons Licentie 
Wetenschappelijk artikel over sondevoeding na een ernstige beroerte

Artikel: Beslissen over doorbehandelen na een ernstige beroerte Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ouderen-geneeskunde (TvO)​ 


Meer informatie

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 11 mei 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.