Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA
Project

Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA

  • Betrokken organisaties Amsterdam UMC, Hersenletsel.nl, VIVIUM Zorggroep
  • Looptijd 01-04-2017 tot 01-01-2020
  • Status afgesloten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 29 augustus 2022

Het Palliantieproject Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA had als doel om artsen en naasten te laten zien hoe zij palliatieve zorg in overweging kunnen nemen bij patiënten bij wie een CVA heeft plaatsgevonden. Bij dat ‘hoe’ gaat het om vragen als: Op welke moment kan de vraag over de wenselijkheid van levensverlenging aan de orde komen? Welke overwegingen kunnen daarbij een rol spelen? Op welke wijze kan de naaste daarin het beste worden meegenomen?

Resultaten

In het project zijn zestien patiënten met een ernstige beroerte gevolgd vanaf opname tot ontslag uit het ziekenhuis. Als er twijfel bestond over wel of niet doorbehandelen bleek deze twijfel zich meestal toe te spitsen op het wel of niet geven van sondevoeding. Uit het onderzoek kwam naar voren dat artsen en naasten de beslissing over wel of niet doorbehandelen benaderen vanuit drie invalshoeken:

  • keuze (zou de patiënt sondevoeding willen?)
  • noodzaak (wat wil men ermee bereiken?)
  • comfort (lijdt de patiënt pijn of is hij anderszins oncomfortabel?)

Deze invalshoeken zijn bewerkt tot een interactieve beslishulp die artsen helpt om de drie argumenten systematisch te verkennen en daarover met de naasten in gesprek te gaan. Op de website is een pagina ingericht voor naasten, zodat ook zij zich goed op dit gesprek kunnen voorbereiden. Om artsen in het gebruik van deze beslishulp te scholen is de e-learning Behandelbeleid bij beroerte gemaakt.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 29 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.