Besluitvorming doorbehandelen na een ernstige beroerte (website)
Hulpmiddel

Besluitvorming doorbehandelen na een ernstige beroerte (website)

 • Ontwikkelaar Amsterdam UMC, locatie VUMC
 • Organisatie Dr. Marja Depla (onderzoeker), Dr. Eefje Sizoo (SO), Dr. Marieke Visser (neuroloog)
 • Soort Brochure of folder, Keuzehulp
 • Gebruiker Basisarts, Huisartsen, Kaderartsen, Medisch specialisten, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
 • Versie December 2020
 • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
 • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Eefje Sizoo UNO Amsterdam
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023

Een website voor zorgverleners, met name artsen, om op gestructureerde wijze te beslissen over de grenzen van doorbehandelen na een ernstige beroerte. Om tot een goede afweging te komen beoordeelt de arts in overleg met de familie de bslissing over doorbehandelen vanuit de drie invalshoeken van het Keuze, Noodzaak, Comfort model. Patiënten zijn na een beroerte vaak niet in staat mee te beslissen. 

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenen de beslissing over wel of niet doorbehandelen vanuit drie invalshoeken benaderen: 

 • De wens van de patiënt: wat zou de patiënt willen? 
 • De medische noodzaak: wat levert de behandeling op?
 • Het comfort van de patiënt: is er sprake van lijden en wat kan gedaan worden om dat lijden te verlichten? 

Inzet hulpmiddel

Het hulpmiddel is in te zetten bij gezamenlijke besluitvorming. De website helpt betrokkenen de juiste vragen te stellen en systematisch alle overwegingen op een rij te zetten die meewegen bij de beslissing. Verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten spelen vaak een belangrijke rol bij het verkennen van de argumenten bij de patiënten.

Voor naasten, mantelzorgers en, indien mogelijk, de patiënten zelf is een pagina ingericht met informatie over de voorliggende besluitvorming en een overzicht van vragen om te beantwoorden.

Zorgverleners kunnen naasten en familie attenderen op deze pagina. 
 

Naar de website


Doel van het hulpmiddel

Het systematisch in kaart brengen van alle overwegingen die meewegen bij de besluitvorming over wel of niet doorbehandelen na een ernstige beroerte.

Randvoorwaarden

 • Om een beslissing te kunnen nemen over wel of niet doorbehandelen na een ernstige beroerte is bewustzijn van eigen kennis over de drie invalshoeken nodig:
  • De wens van de patiënt: wat zou de patiënt willen? 
  • De medische noodzaak:wat levert de behandeling op?
  • Het comfort van de patiënt: is er sprake van lijden en wat kan gedaan worden om dat lijden te verlichten?
 • Training: er is een e-learning beschikbaar die de hulpverlener traint (voorlopig gratis). Artsen die veel ervaring hebben met besluitvorming rond beroerte, kunnen het hulpmiddel ook zonder training gebruiken. 

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Subsidie

De website Behandelbeleidbijberoerte.nl is tot standgekomen met subsidie van ZonMw. Meer informatie over het project waaruit dit hulpmiddel tot stand is gekomen, zie de website van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Eefje Sizoo UNO Amsterdam
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.