Wat kan je op deze website vinden?

Informatie over het ON2 Traject
• Algemene uitleg over het traject • Uitleg over de verschillende stappen van het traject • Informatie over het opzetten en opstarten van het traject • De randvoorwaarden voor het uitvoeren van je eigen project
Lees meer over het ON2 traject
De ON2 materialen
• Benodigde materialen tijdens het ON2 traject • Materialen voor Naasten • Materialen voor Zorgverleners • Materialen voor Organisaties
Bekijk de ON2 materialen
Inspiratie tours
• Wat kan ON2 ons bieden? Ontdek de toegevoegde waarde van ON2 voor de eigen organisatie en medewerkers • Ervaringen van Zorgverleners. Ontdek hoe zorgverleners het ON2 hebben ervaren • Ervaringen van Naasten. Ontdek hoe naasten het ON2 hebben ervaren • Ervaringen van Managers. Ontdek hoe managers het ON2 hebben ervaren
Start een inspiratie tour