Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 4 april 2023
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
Maatschappelijk werk in de palliatieve zorg
Opleiding
Scholing over psychosociale hulpverlening in de palliatieve zorg.
Palliatieve zorg
Opleiding
Cursus over palliatieve zorg voor aiossen en artsen om hen praktische handvatten te bieden.
Palliatieve zorg (post mbo-leergang)
Opleiding
De post mbo-leergang 'Palliatieve zorg' is bedoeld voor mbo-opgeleide verpleegkundigen die hun competenties willen vergroten om zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte beter te kunnen begeleiden.
Palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke beperking (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over de specifieke aandachtspunten bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Er wordt ingegaan op morele dilemma's, zingeving, keuzes in behandeling en specifieke dilemma's.
Palliatieve zorg bij mensen met verslavingsproblematiek (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over specifieke aandachtspunten bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met een verslavingsachtergrond. Bijvoorbeeld aandacht voor interacties tussen bekende middelen in de palliatieve zorg en middelen die gebruikt worden door de patiënt, zoals methadon.
Palliatieve zorg deel 4 - Stervensfase (e-learning)
Opleiding
Deze e-learning is het vierde en laatste deel van een vierdelige e-learningreeks van Dr. Sander de Hosson over palliatieve zorg en gaat over de stervensfase.
Interculturele palliatieve zorg: In gesprek over leven en dood (themabijeenkomst)
Opleiding
De laatste levensfase zorgt in migrantengezinnen voor dilemma’s die deels voortkomen uit botsende waarden en normen. Deelnemers krijgen tijdens deze bijeenkomst achtergrondinformatie, maar gaan ook zelf aan de slag met cultuursensitief communiceren over leven en dood en denken na over eigen waarden en normen.
Interculturele rouwzorg (e-learning)
Opleiding
E-learning die inzicht geeft in hoe de interculturele competentie te ontwikkelen en hoe de eigen grens te bewaken als zorgprofessional.
Palliatieve zorg deel 3 - Pijn in de palliatieve fase (e-learning)
Opleiding
Het derde deel van een vierdelige e-learningreeks van Dr. Sander de Hosson over palliatieve zorg.
Palliatieve zorg voor verzorgenden (meerdaagse scholing)
Opleiding
Verdiepende scholing waarin de cursist wordt gekoppeld aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Effectieve communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden over palliatieve zorg (incompany training)
Opleiding
Training waarin deelnemers leren hun communicatie aan te sluiten bij laaggeletterden.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Palliatieve sedatie (e-learning)
Opleiding
Deze cursus gaat over palliatieve sedatie en de bijdrage die verzorgenden en verpleegkundigen kunnen leveren aan goede zorg rondom palliatieve sedatie.
Palliatieve Zorg Interprofessioneel (meerdaagse scholing)
Opleiding
Verdiepende scholing waarin de cursist (werkzaam in een interdisciplinair team) gekoppeld wordt aan de vier dimensies van palliatieve zorg en meegenomen in theoretische en praktische kennis rondom palliatieve zorg.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.