Scholingen

Scholingen

Catalogus | Overzicht van scholingen over palliatieve zorg

In deze scholingscatalogus vind je een uitgebreid overzicht van opleidingen en bij- of nascholingen op het gebied van palliatieve zorg. De catalogus wordt continue aangevuld met nieuwe scholingen.

Alle in dit overzicht opgenomen scholingen zijn beoordeeld en geschikt bevonden door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg.

Congressen en symposia over palliatieve zorg zijn niet opgenomen in de opleidingscatalogus. Voor een actueel aanbod van congressen en symposia ga je naar de agenda op Palliaweb.

Ondanks het feit dat PZNL en O²PZ de grootste zorgvuldigheid hebben betracht bij de vervaardiging en totstandkoming van de catalogus is het niet uitgesloten dat de informatie op enig moment, bijvoorbeeld als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, onjuistheden bevat of achterhaald is. De beheerder van de catalogus is voor eventuele onjuistheden en onvolkomenheden niet aansprakelijk.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
Accreditatie
Beoogd doel
CanMEDs rollen (mbo - hbo - wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Functie
Kosten
Provincie
Startdatum
Soort zorg
Type scholing
Advance Care Planning in de palliatieve zorg (webinar on demand)
Opleiding
Webinar on demand over proactieve zorgplanning (advance care planning) om de kwaliteit van leven in de palliatieve fase en kwaliteit van sterven in de terminale fase te waarborgen. Specialist ouderengeneeskunde Daisy Jansen gaat in op de markering van de palliatieve fase.
Advance care planning in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (workshop)
Opleiding
Workshop waarin deelnemers leren spreken met cliënten met een verstandelijke beperking en hun naasten over het naderende levenseinde, wensen, doelen, voorkeuren en de beslissingen die genomen moeten worden.
Goed Begrepen (e-learning)
Opleiding
E-learning waarin deelnemers leren hun communicatie aan te passen aan de patiënt.
Het behandelwensengesprek (e-learning)
Opleiding
E-learning voor huisartsen en poh's over het voeren van een goed behandelwensengesprek met patiënten. Het tijdig in gesprek gaan met de patiënt over proactieve zorgplanning om toekomstige zorg af te stemmen op persoonlijke wensen, waarden en behoeften.
Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (basiscursus)
Opleiding03-04-2023t/m17-04-2023
Basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgende bestaande uit een e-learning en twee interactieve dagdelen.
Palliatieve zorg in de GGZ
Opleiding11-05-2023t/m22-06-2023
Opleiding met handreikingen om te werken met de toolkit 'Proactieve palliatieve zorg in de GGZ', gebaseerd op het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.