Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening (website)
Onderwijsmateriaal
Op de website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg zijn diverse brochures, factsheets, patiëntveiligheidskaarten en folders te vinden met informatie over zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening.
Richtlijnen Palliatieve zorg voor kinderen
Onderwijsmateriaal
De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg geeft een overzicht van de diverse richtlijnen gericht op palliatieve zorg voor kinderen, waaronder de Richtlijn Palliatieve zorg voor kinderen.
Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg (website)
Onderwijsmateriaal
De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld. Op de website is veel informatie te vinden dat bruikbaar is als bronmateriaal voor onderwijs over kinderpalliatieve zorg.
Gesprekshulp 'Heeft de dood een kleur? En 49 andere filosofische vragen.'
Onderwijsmateriaal
Gesprekshulp met 50 filosofische vragen over leven en dood. Deze vragen helpen professionals (in het onderwijs, de gezondheidszorg, de coachings- en therapiewereld of de uitvaartzorg) geformuleerd om het thema bespreekbaar te maken met kinderen en jongeren.
Kinderpalliatieve zorg: websites en apps
Onderwijsmateriaal
Op deze website van het kenniscentrum palliatieve zorg vindt u een overzicht van diverse websites met (praktische) informatie over houvast in moeilijke tijden, afscheid nemen, het rouwproces en zorg aan kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende ziekte.
Niet behandelen kan soms de beste optie zijn - die ene patiënt (video)
Onderwijsmateriaal
Video waarin neurochirurg Pieter van Eijsden spreekt over de moeite die zorgverleners hebben bij het abstinerend beleid bij een kind met hersenstamkanker.
Niet behandelen kan soms de beste optie zijn (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel van Ellen de Visser waarin een casus beschreven wordt van een jong meisje met een infauste prognose waarbij de ouders bewust gekozen hebben voor niet behandelen.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.