Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (website)
Onderwijsmateriaal

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg (website)

  • Aanbieder Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, diëtist, fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, organisator | organisatie en leiderschap, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021

De website van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg is een centraal punt waar alle kennis en informatie over kinderpalliatieve zorg is gebundeld. 

Palliatieve zorg voor kinderen (tot achttien jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en hun gezinnen. De zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten van zorg en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin. 

Op de website is veel informatie te vinden dat bruikbaar is als bronmateriaal voor onderwijs over kinderpalliatieve zorg. Er kan meer onderwijsmateriaal beschikbaar gesteld worden door contact te leggen met één van de opleidingscoördinatoren kinderpalliatieve zorg die graag meedenken over passend materiaal en (invulling van) onderwijs.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.