Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming (Thema 4 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming (Thema 4 Keuzedeel mbo)

 • Aanbieder O2PZ
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie, (pré-post) toetsvragen, casuïstiek, lesmodule, lespakket, oefenmateriaal, video of animatie
 • Versie 2022
 • Opleiding mbo-verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022


Het thema Proactieve zorgplaning en gezamenlijke besluitvorming hoort bij het Keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo en is hiervan het vierde onderdeel.
Ga naar het overzicht met alle onderdelen

 

Inleiding thema Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming 

Gezamenlijke besluitvorming is een proces waarin de zorgprofessional en de patiënt/naaste gezamenlijk beslissen. De verschillende opties, de voor- en nadelen van de opties en de waarden, wensen en overwegingen die belangrijk zijn voor de patiënt worden besproken. Gezamenlijke besluitvorming is en blijft een individuele keuze van de patiënt. 
Proactieve zorgplanning is het proces van vooruitdenken, plannen en organiseren. Vertrekpunt is de gezamenlijke besluitvorming. Proactieve zorgplanning is een continu en dynamisch proces. Daarin gaat het over huidige en toekomstige levensdoelen, keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Betekenis en op welke wijze gezamenlijke besluitvorming tot stand komt 
 • Betekenis en uitvoering van proactieve zorgplanning 
 • Introductie en verdieping op het symptoom misselijkheid en braken 
 • Introductie en verdieping op het symptoom vermoeidheid 
 • De toepassing van meetinstrumenten bij de symptomen 

In dit thema vind je achtergrondinformatie, lesmateriaal en opdrachten voor de studenten over bovenstaande onderwerpen. Zo tref je een placemat Samen beslissen van Vilans aan en de zelfscore van Hogeschool Windesheim die inzicht geeft en reflecteert op de toepassing van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk. 

Leerdoelen

De leerdoelen en opdrachten zijn ingedeeld naar de niveaus starter, gevorderde en beroepsbekwaam. Met behulp van het instrument SOLO KD Zelfinschatting van competenties kan de student zelf nagaan op welk niveau hij of zij zich bevindt. 

De student:

 • Vraagt de patiënt en naasten om wensen, waarden en behoeften te noemen. (Onderwijsraamwerk)
 • Stelt vast welke waarden, wensen en behoeften patiënten en naasten hebben. (Onderwijsraamwerk)
 • Legt uit wat de methodiek besluitvorming in de palliatieve fase inhoudt en welke bijdrage het levert aan voor de zorgverlening. (Onderwijsraamwerk)
 • Beschrijft de fasen van de methodiek van besluitvorming in de palliatieve fase (palliatief redeneren). (Onderwijsraamwerk)
 • Heeft kennis van methodieken en instrumenten zoals de methodiek besluitvorming en advanced care planning. (K1006)

De student is in staat om:

 • In eigen woorden uitleg te geven over gezamenlijke besluitvorming en proactieve zorgplanning en het belang hiervan voor de cliënt/patiënt.
 • In eigen woorden uitleg te geven over symptomen als dyspnoe, misselijkheid en braken en vermoeidheid.
 • (Palliatief) te beredeneren welke zorg het meest passend is bij bovenstaande symptomen.

De student:

 • Hanteert de signaleringsmethodiek in de palliatieve fase. (Onderwijsraamwerk)
 • Geeft voorlichting, advies en instructies aan patiënt en diens naasten zodat zij keuzes kunnen maken voor gewenste palliatieve zorgverlening. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan preventie, voorlichting, advies en instructie geven aan professionals en andere betrokkenen. (K1006)

​De student is in staat om:

 • De principes van shared decision making (als onderdeel van persoonsgerichte zorg) toe te passen in een gesprek met een zorgvrager.
 • Verschillende gesprekstechnieken toe te passen in een gesprek met een patiënt in de palliatieve fase (onder andere aansluiten, parafraseren en aanmoedigen).
 • Behoeften, emoties, perspectief, kennis en/of coping-stijlen van de zorgvrager te inventariseren.

De student:

 • Past Advanced Care Planning toe op micro-/mesoniveau en beschrijft dit in een individueel zorgplan. (Onderwijsraamwerk)
 • Voert interventies uit teneinde de kwaliteit van leven van de patiënt en naasten te optimaliseren. (Onderwijsraamwerk)
 • Begeleidt en ondersteunt de patiënt en diens naasten met als doel het inzicht en de draagkracht van de patiënt en diens naasten te behouden en te bevorderen. (Onderwijsraamwerk)
 • Informeert de patiënt en diens naasten over het individueel zorgplan, licht dit toe zodanig dat de patiënt en diens naasten weloverwogen keuzes kunnen maken. (Onderwijsraamwerk)
 • Helpt de patiënt en naasten bij het stellen van haalbare doelen en neemt gezamenlijk besluiten. (Onderwijsraamwerk)
 • Neemt actief deel aan gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) met patiënten, hun naasten en andere zorgverleners. (Onderwijsraamwerk)
 • Kan tijdig de palliatieve fasen signaleren om zo onnodige problemen in deze fasen te voorkomen. (K1006)
 • Gaat tijdig in gesprek met de zorgvrager om wensen en behoeften te inventariseren op de vier dimensies. (K1006)
 • Bespreekt tijdig en regelmatig de wensen en behoeften van de zorgvrager en naastbetrokkenen t.a.v. de palliatieve zorg en ondersteuning. (K1006)

De student is in staat om:

 • Behoeften, emoties, perspectief, kennis en/of coping-stijlen van de zorgvrager te bespreken tijdens de gezamenlijke besluitvorming.
 • Ondersteuning te bieden bij het zoeken naar wat voor de zorgvrager goede zorg is en daarbij gebruik te maken van keuzehulpen.

Docentenhandreiking

Download de handreiking voor docenten

Opdrachten

Voorbereidende opdracht (alle niveaus)

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 30 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.