DOS-schaal (tool)
Onderwijsmateriaal

DOS-schaal (tool)

  • Aanbieder M.J. Schuurmans, UMC Utrecht
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, tool
  • Versie 2001
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Marieke Schuurmans
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Het delirium is één van de meest voorkomende vormen van psychopathologie bij oude patiënten en bij patiënten in de laatste fase van het leven. Kenmerkend voor het delirium zijn het snelle ontstaan en de wisseling van de symptomen.

De Delirium Observatie Screening-schaal (DOS-schaal) bevat 13 observaties van verbaal en non-verbaal gedrag die de symptomen van het delirium weergeven. Om het delirium goed te herkennen, is het van belang per dienst de observatie van het gedrag vast te leggen. Deze observaties kunnen gedaan worden tijdens reguliere contacten met de patiënt. ​Studenten kunnen tijdens de stage oefenen met dit instrument.

De toelichting voor gebruik is toegevoegd aan het instrument.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Marieke Schuurmans
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.