Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Oproep: Doe mee aan de peiling palliatieve zorg
Nieuws01-03-2024
Werk je in de zorg of in het sociaal domein met mensen in de palliatieve levensfase? Dan nodigen we je uit om mee te doen aan een korte tweejaarlijkse peiling om inzicht te krijgen in je ervaringen, kennis en opvattingen over twee belangrijke thema’s binnen de palliatieve zorg: markering en proactieve zorgplanning.
Gesignaleerd in de media #39
Nieuws12-09-2023
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer onder meer: sterven en de begeleiding vanuit het perspectief van de huisarts, digitalisering en palliatieve zorg en het Expertise Centrum Palliatieve zorg van Amsterdam UMC.
Ontwikkeling Kennisagenda Palliatieve Zorg van start!
Nieuws30-01-2023
Met het ontwikkelen van de kennisagenda PZ komt er een actueel en breed overzicht van voor de praktijk relevante onderzoeksvragen voor de verschillende domeinen uit het kwaliteitskader palliatieve zorg.
Rapport Palliatieve zorg in de ziekenhuizen: teams PZ verstevigen en verbreden hun inzet
Nieuws24-01-2023
De inzet van de teams palliatieve zorg (PZ) in de Nederlandse ziekenhuizen is verder verbreed, zo blijkt uit het rapport “Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen” van IKNL/PZNL in samenwerking met Palliactief en Erasmus MC.
Telefonische consultaties palliatieve zorg: trends sinds 2004
Nieuws28-09-2022
De trends in telefonische consultaties palliatieve zorg sinds 2004 zijn onderzocht in aantallen en onderwerpen.
Ruim vijf miljoen euro voor onderzoek naar verbetering palliatieve zorg
Nieuws17-06-2022
Met partners vanuit 9 landen wordt onderzocht hoe de palliatieve zorg bij mensen met kanker kan worden verbeterd, met name in de thuissituatie.
Voorkomen van burn-out vergt meer dan individuele aanpak
Nieuws21-05-2021
Om werkgerelateerde stress en burn-out bij zorgprofessionals in de palliatieve zorg te voorkomen, zijn ook interventies nodig die gericht zijn op veranderingen binnen het team en de organisatie. Dit blijkt uit de cross-sectionele studie van Anne-Floor Dijxhoorn (IKNL) en collega’s.
Onderzoek naar de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals in de palliatieve zorg
Nieuws29-10-2020
​Burn-out onder zorgprofessionals krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht en lijkt een groeiend probleem. Om zicht te krijgen op de mate waarin burn-out voorkomt onder zorgprofessionals die palliatieve zorg verlenen is een systematisch literatuur onderzoek gedaan.
Palliatieve zorg in de ziekenhuizen steeds beter verankerd
Nieuws24-04-2020
Palliatieve zorg is steeds beter geïntegreerd in het zorgaanbod van ziekenhuizen, zo blijkt uit het rapport ‘Palliatieve zorg in de Nederlandse ziekenhuizen’ van IKNL/PZNL van december 2019.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.