Nieuws

Nieuws

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Startpakket voor nieuwe PaTz groepen
Nieuws23-08-2023
Een PaTz groep starten vraagt naast enthousiaste huisartsen en wijkverpleegkundigen ook organisatiekracht en voorbereiding. Het team proactieve zorgplanning van PZNL werkt nauw samen met Stichting PaTz om de mogelijke hobbels om een nieuwe groep te starten weg te nemen.
Financiële vergoeding voor deelname aan PaTz
Nieuws01-04-2023
Er is een (vooralsnog eenmalige) financiële vergoeding voor deelname aan de PaTz groepen. Per PaTz groep kan één penvoerder deze financiële vergoeding aanvragen via een mail met vermelding van de naam van de PaTz groep.
Bart Schweitzer stopt bij stichting PaTz
Nieuws01-06-2022
Bart Schweitzer, oprichter van de PaTz groepen in Nederland, neemt per 31 mei 2022 officieel afscheid van PaTz en als voorzitter van de stichting PaTz.
Gesignaleerd in de media #5
Nieuws20-05-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: de positieve oproep voor betere waardering en facilitering van specialisten ouderengeneeskunde en nieuw onderzoek over de doelen van patiënten met uitgezaaide longkanker en hun artsen.
Monitor: samenstelling PaTz groepen in beeld
Nieuws11-06-2020
Ter ondersteuning van de palliatieve zorg in de eerste lijn zijn er in Nederland PaTz groepen waarin huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg lokaal nauw samenwerken. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt.
Animatie PaTz-methodiek
Nieuws18-02-2020
Het netwerk palliatieve zorg Haaglanden ontwikkelde met Stichting PaTz een verhelderende animatie over de PaTz-methodiek. De animatie is bedoeld om de bekendheid van deze methodiek te vergroten.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.