Landelijk

Stichting Fibula

Stichting Fibula is de landelijke organisatie van de 66 Netwerken Palliatieve Zorg. Stichting Fibula biedt een landelijk platform voor de netwerken palliatieve zorg dat zich inzet voor multidisciplinaire, palliatieve netwerkzorg. Fibula maakt onderdeel uit van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL)

www.stichtingfibula.nl

Palliatieve Zorg Nederland

Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL), opgericht in 2018, maakt zich hard voor de best mogelijke palliatieve zorg voor iedereen. Dit vraagt om verbinding en samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij palliatieve zorg.

De coöperatie start in vier werkgebieden:

  • netwerkvorming;
  • leren & praktijk;
  • registratie & onderzoek;
  • informatie

Van daaruit verbindt PZNL in de uitwisseling van kennis, het delen van informatie, het ontwikkelen van producten en diensten, het organiseren van bijeenkomsten, het doen van onderzoek en het geven van suggesties om de praktijk te verbeteren. Dit gebeurt in voortdurende interactie met het veld waardoor PZNL inspeelt op wat er leeft en signaleert wat de behoeften en de kansen zijn in de palliatieve zorg.

www.palliaweb.nl/pznl 

Palliaweb

Iedereen die in of aan de palliatieve zorg werkt vindt op Palliaweb betrouwbare en bruikbare informatie. Informatie die helpt om de best mogelijke zorg aan patiënten in de laatste fase van hun leven te geven, in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.  

www.palliaweb.nl 

Contact