Vrijwillige Palliatief Terminale Zorg

Palliatieve terminale zorg is zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is en die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. Doorgaans gaat het hierbij om een periode van drie maanden. In deze fase bieden de vrijwilligers van de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) organisaties ondersteuning zodat deze laatste levensfase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor, zorgen ervoor dat mantelzorgers weer even op adem kunnen komen en kunnen degene die op sterven ligt ondersteunen, simpelweg door er te zijn en te helpen waar en wanneer nodig. Ze schudden het kussen op, geven drinken en medicijnen, luisteren en staan patiënt en naasten bij. Kortom: ze zijn er, dan kunnen de naasten even rust nemen.

Binnen de provincie Groningen zijn er meerdere VPTZ organisaties te benaderen voor ondersteuning voor zowel in de thuis- als woonzorg.

VPTZ organisaties:

Het aanvragen van vrijwilligershulp kan rechtstreeks, maar ook via de wijkverpleging, de huisarts of via een naaste die belt met één van bovenstaande VPTZ organisaties.

Kijk voor meer algemene informatie over Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg op de website van VPTZ.

Contact