Patiënten en naasten

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die door ouderdom of door een ongeneeslijke ziekte in de laatste fase van hun leven komen. De zorg of behandeling is niet gericht op genezing, maar op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven gericht.  

Bij palliatieve zorg is er aandacht voor: 

  • Lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid
  • Gevoelens van angst, verdriet en verwerking
  • Vragen rondom leven en dood
  • Zorg voor de naasten
  • Allerlei praktische zaken en hulp

Op de website overpalliatievezorg.nl vindt u alle beschikbare informatie over deze facetten van palliatieve zorg.

Contact