Richtlijnen en informatie

Palliaweb
Palliaweb is het platform waar iedereen die in, aan of voor de palliatieve zorg werkt gemakkelijk bruikbare en actuele informatie kan vinden, die hem helpt zijn werk efficiënt, goed en wellicht beter uit te voeren.
https://www.palliaweb.nl/

Pallialine

Pallialine is een product van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Op deze site staan richtlijnen en andere documenten voor de palliatieve zorg.
www.pallialine.nl

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede palliatieve zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Zorg die is gebaseerd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. Niet alleen lichamelijke zorg, maar ook psychische en sociale, en zorg op het gebied van zingeving.

Zelfevaluatie palliatieve zorg

De zelfevaluatie palliatieve zorg is gebaseerd op het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Het stimuleert bewustwording in de zorgorganisatie en het netwerk, en geeft inzicht waar men staat ten aanzien van aanbod en organisatie van de palliatieve zorg. Het maakt gerichte verbetering en het van elkaar leren, mogelijk. Voor informatie of begeleiding bij het uitvoeren van de zelfevaluatie kunnen organisaties die lid zijn van de netwerken palliatieve zorg groningen contact opnemen met de netwerkcoördinator via j.tijhaar@dichtbij.coop  

Contact