Nieuws

Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 31-05-2022
Met dit Profiel Palliatieve Zorg Verpleegkundige wil het bestuur V&VN Palliatieve Zorg een bijdrage leveren aan de professionalisering van de verpleegkundige die frequent zorg verleent aan mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid.
Factsheet Coöperatie Netwerk voor Levensvragen
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 31-05-2022
Factsheet Coöperatie Netwerk voor Levensvragen
Kom naar de digitale kennismarkt van Ligare
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 26-01-2022
Wil je zorg aan patiënten en naasten in de palliatieve fase verbeteren? Met de lessen, interventies en instrumenten die voortkomen uit het ZonMw programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ kunnen jij en je organisatie aan de slag de zorg beter te maken voor mensen die palliatieve zorg nodig hebben.
Ondersteuning voor mantelzorgers
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 01-11-2021
Het ondersteunen van mantelzorgers van patiënten in de palliatieve fase is belangrijk voor zowel de patiënt als de mantelzorger. Op deze themapagina is ondersteunende informatie te vinden over mantelzorgondersteuning en worden tools aangereikt die bij de ondersteuning zijn in zetten door de zorgverlener en de mantelzorgers zelf.
Opening expositie Gedenken is ander vasthouden
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-10-2021
We nodigen u uit stil te staan bij wat verlies kan betekenen en met andere bewoners uit de wijk de ervaringen te delen.
Wensenboekje
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 27-09-2021
Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje.
Koppelbed nu ook mogelijk in de thuissituatie
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
120 koppelbedden zijn door Roparun aan Vegro expertisecentrum hulpmiddelen geschonken en verdeeld over het hele land.
Onderwijsraamwerk PZ 2.0-HBO
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
In plaats van het beschrijven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten, zijn in Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 de competenties beschreven met gedragsuitingen.
Lied Mooie woorden
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
Als afsluiting van het bijzondere jaar 2020 heeft de werkgroep scholing van de netwerken palliatieve zorg aan Klaas Spekken gevraagd of hij een lied zou kunnen maken voor iedereen die van betekenis is geweest.
Folder Steun bij verlies
Nieuws NPZ Groningen geplaatst op 28-04-2021
Er zijn verschillende organisaties waarbij u terecht kunt voor steun bij verlies van een dierbare.
Contact