Kinderpalliatieve zorg

Palliatieve zorg voor kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar) is de integrale zorgbenadering voor kinderen met een levensbedreigende of levensduurbeperkende aandoening en voor hun gezinnen.

Deze zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, het omvat de lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten van zorg en wordt voornamelijk bepaald door de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin.

Voor meedenken en ondersteuning

Netwerk Integrale Kindzorg Noordoost Nederland

Boeken en websites

Literatuurlijst

Materialen

Ondersteunende producten

Contact