Hospicezorg

Hospicezorg is zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven. In de provincie Groningen wordt deze zorg gegeven in een Bijna Thuis Huis. In de volksmond noemen we ze hospices of gasthuis. Daarnaast zijn er hospice voorzieningen binnen meerdere verpleeghuizen.

In een hospice ontvangen gasten deskundige en liefdevolle zorg van professionals (arts, verpleegkundigen, geestelijk verzorger), en van vrijwilligers (gastvrouw of –heer, ondersteuning van verzorging, onderhoud). De grootte, het aantal bedden, verschilt per hospice en soms heeft een hospice professionals in dienst.
Een hospice is geschikt voor mensen die om sociale en/of medische redenen, niet meer thuis kunnen of willen worden verzorgd. Familie en andere naasten zijn van harte welkom in een hospice en kunnen er blijven logeren.
Om te weten of er plek is, zie Vrij plaatsen hospices.

In de provincie Groningen zijn 6 Bijna Thuis Huizen:

Daarnaast zijn er hospices binnen de verpleeghuizen:

En kleine units binnen verpleeghuizen:

 

Contact