Levensvragen

In ieder mensenleven vinden er gebeurtenissen plaats, die je leven op zijn kop kunnen zetten. Bijvoorbeeld een overlijden van een dierbare, een slechte diagnose, wanneer je ongeneeslijk ziek bent of je de zin van het leven niet meer kunt vinden. Met vragen over de zin van het leven, levenseinde en de dood kun je terecht bij het GVthuis Groningen. De geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, zodat zij iedere persoon met iedere vraag onbevooroordeeld kunnen steunen in moeilijke tijden.

Voor wie?

GVthuis er voor iedereen van elke leeftijd. Ongeacht waar je in gelooft of hoe je leeft. Het gaat de geestelijk begeleiders om het persoonlijke verhaal en ieders persoonlijke vragen. Bent u palliatief en/ of 50 jaar en ouder worden de kosten vaak vergoed vanuit landelijke subsidie. Heeft u behoefte aan een gesprek? Kijk op  www.GVthuis.nl voor een geestelijk verzorger bij u in de buurt.

Door wie?

Bij GVthuis werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding bij vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven en sterven. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te verhelderen en begeleiden bij verdriet of rouw. Elke geestelijk verzorger heeft een eigen aandachtsgebied. Zo kan iedereen met welke geloofsovertuiging of levensstijl dan ook, bij GVthuis terecht.

Voor meer informatie over geestelijk verzorging thuis verwijzen wij u graag naar de website: www.GVthuis.nl.

Geestelijke Verzorging in een Zorginstelling

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om bij een verblijf  langer dan een etmaal, geestelijke verzorging aan te bieden “die zoveel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de cliënt.” Een bewoner heeft dus altijd vrij toegang tot geestelijke verzorging; dit is nooit afhankelijk van een indicatie of toestemming door een derde. De instelling zorgt voor de betaling van geestelijke verzorging.

Voor meer algemene informatie over geestelijke verzorging kijk op de website van Geestelijke Verzorging in Nederland.

Contact