Markering

Markeren is een proces dat je tijdig aan gaat met patiënt én naasten.
De fasering voor markering ligt per patiëntengroep verschillend. Zorgprofessionals zijn in het markeren bij uitstek degene die signaleert of een patiënt een proactief zorgplan (ACP) nodig heeft.
Dit hoeft niet in één gesprek klaar te zijn.

Instrumenten

Methodieken

Overige informatie - hulpmiddelen

Contact