Wensenboekje

We gaan allemaal een keer dood. Praat u daar wel eens over?

Dat we op een gegeven moment overlijden, daar hebben we geen invloed op. Maar op sommige dingen kunt u wel invloed hebben door er tijdig over na te denken en te praten.

  • Wat is goed om nu al te regelen voor mijn laatste levensfase?

  • Hoe kijkt ik terug op mijn leven?

  • Wat zou ik nog willen zeggen of doen?

  • Wil ik wel of niet gereanimeerd worden?

  • Wie mag voor mij spreken als ik dat zelf niet meer kan?

  • Welke hulp kan ik krijgen als het nodig is?

Het wensenboekje kan ondersteunend zijn bij het nadenken, praten en vastleggen van zaken die voor u wel of niet belangrijk zijn.

Wat vandaag is, kan morgen anders zijn 

Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Als u, of een dierbare, ongeneeslijk ziek wordt en snel achteruit gaat kunt u dit boekje gebruiken; als inspiratie, praatstof of houvast.  

Alleen samen

Samen met familie, vrienden, kennissen, artsen en zorgverleners kunt u de laatste fase van uw leven zo aangenaam mogelijk invullen. Omdat er zoveel mensen bij zijn, is het handig om zaken op te schrijven en te delen met alle betrokkenen. 

Wat biedt dit boekje?

Handvatten, inspiratie voor gesprekken, tips en hopelijk structuur, rust en inzicht. Met ruimte om je eigen wensen op te schrijven.

Meer mogelijk

Als uw wensen bekend zijn, is er misschien meer mogelijk dan verwacht.

Digitale versie downloaden

De digitale versie is hier (gratis) te downloaden. Deze interactieve pdf kunt u bewerken door op de lijntjes te klikken, tekst te vullen en vervolgens op te slaan.

Gedrukte versie aanvragen

U kunt Wensenboekjes bij ons aanvragen. U kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen naar j.tijhaar@dichtbij.coop  o.v.v. 'Wensenboekje' met uw naam en adres en het aantal. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Contact