Instrumenten

Signalering in de palliatieve fase voor verzorgenden

De methode Signalering in de palliatieve fase ondersteunt de verzorgende bij het in kaart brengen van problemen van de zorgvrager en het achterhalen waar hij het meeste last van heeft om zo de juiste zorg te bieden. Deze denk- en werkmethode wordt gedoceeerd in de Basisscholing Palliatieve Zorg voor niveau 3&4. Amaris, Hilverzorg en Vivium hebben ervaring opgedaan met deze methode. 

Meer lezen over de methode Signalering in de palliatieve fase
Bekijk de film over ervaringen met de methode binnen een woonzorgcentrum
 

Proactieve zorgplanning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt

Bij Advance Care Planning (ACP) worden de wensen en behoeften van patiënten en hun naasten rond het levenseinde besproken met een zorgverlener en vastgelegd. Op Palliaweb vind je informatie en hulpmiddelen om proactieve zorgplanning te implementeren, zoals werkbeschrijvingen, een behandelwensen formulier en posters voor de wachtkamer.

Meer lezen over proactieve zorgplanning op Palliaweb

Enkele huisartsen in Gooi en Vechtstreek hebben ervaring opgedaan met het organiseren van een levenseinde gesprek in de vorm van een informatieve bijeenkomst voor 75+ patiënten uit de eigen huisartspraktijk. Hiervoor is een presentatie ontwikkeld die vrij te gebruiken is.

Download de presentatie Spreken over het levenseinde


Zorgpad Stervensfase

Richtlijn voor het intensief begeleiden van patienten die nog maar enkele dagen te leven hebben. Het Zorgpad wordt gebruikt bij Tergooi en bij Inovum op de palliatieve unit van de Beukenhof.

Meer lezen over het Zorgpad stervensfase
 

Rouw en nazorg

Het bieden van rouw- en nazorg als vast onderdeel van palliatieve zorg is niet altijd opgenomen in zorgplannen en geborgd binnen zorgorganisaties. Een van de oorzaken is het ontbreken van financiering voor rouwbegeleiding en nazorg.  Het werkboek Rouw en Nazorg biedt een plan waarmee binnen de bestaande (financierings) mogelijkheden aandacht gegeven kan worden aan nazorg en hoe deze relatief eenvoudig geimplementeerd kan worden binnen je organisatie.

Werkboek Rouw en Nazorg
Hulpmiddelen bij het werkboek Rouw en Nazorg

 

PalliArts

De gratis app PalliArts biedt regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg op smartphone of tablet. In de app vind je oa. 

  • samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg
  • een palliatief formularium
  • een overzicht van alle medicatie uit de richtlijnen inclusief toedieningsvormen, doseringen, bijwerkingen en andere informatie

Handig is het actuele overzicht van vrije hospice bedden en adressen en telefoonnummers van zorgorganisaties in de redio. Installeer de app via de Google Playstore (Android) of de App Store (iOS.

Lees meer over PalliArts

 

Mantelzorg

Bij goede palliatieve zorg hoort adequate mantelzorgondersteuning. Niet alleen om de zorgtaak te verlichten, maar ook door rust en ruimte te creëeren zodat de mantelzorger tijd kan doorbrengen met zijn naaste en zich kan voorbereiden op het naderend afscheid. 

Mantelzorgers die zorgen voor een dierbare in de palliatieve fase maken een intensieve periode door. Ondersteuning die aansluit op hun wensen en behoeften is cruciaal. In 2021 is mantelzorg een van de speerpunten van het netwerk. 

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

 

Staat hier niet bij wat je zoekt? Of wil je hulp bij het implementeren van een werkmethode? Informeer bij net netwerk en stuur een mail naar info@palliatievezorggooi.nl

 

 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief