Netwerk

Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek 

In het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek werken zorgaanbieders samen op het gebied van palliatieve zorg. Zij streven naar een optimale kwaliteit van palliatieve zorg, een goede coördinatie van deze zorg en een inzichtelijk zorgaanbod in de regio. Per 1-1-2021 participeren 24 zorg- en vrijwiligersorganisaties in het netwerk.

De leden van het netwerk hebben als missie:

  • het beschikbaar stellen van goed opgeleide zorgverleners in de palliatieve zorg
  • het palliatief (terminaal) zorgaanbod te laten aansluiten op de behoeften van patiënten en hun naasten
  • patiënten en hun naasten helder te informeren over het zorgaanbod en op alle dimensies van palliatieve zorg; verlichten van pijn medische, psychosociale en spirituele zorg.
  • de palliatieve zorg te borgen binnen de eigen organisatie zodat deze op eenduidige wijze gegeven wordt.
     

Werkgebied

De regio telt 257.096 inwoners*  en omvat de volgende gemeenten: Blaricum, Gooise Meren (Bussum, Naarden Muiden, Muiderberg), Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren (Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg).

De regio Gooi en Vechtstreek is relatief sterk vergrijsd en de druk op de zorg neemt toe. Behalve in de palliatieve zorg zijn zorgaanbieders in meerdere samenwerkingsverbanden actief om de huidige en toekomstige zorgvraag op te vangen.

* (bron: CBS per 1-1-2020)

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief