Samenwerking en consultatie

PaTz (Palliatieve Thuiszorg) Gooi en Vechtstreek

PaTz is een methodiek om de samenwerking tussen zorgverleners en deskundigheid rond de palliatieve zorg bij patiënten thuis te verbeteren. Tijdens bijeenkomsten bespreken huisartsen en (wijk)verpleegkundigen, ondersteund door consulenten palliatieve zorg, de te verwachten zorgvragen van patiënten in de palliatieve fase. In de regio zijn momenteel 8 PaTz groepen actief. 

Meer lezen over PaTz

PaTz groepen in Gooi en Vechtstreek


Regionaal Palliatie Team

Het Regionaal Palliatie Team ondersteunt artsen (o.a. huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, AVG-artsen) in de palliatieve zorg voor de patiënten buiten het ziekenhuis. (Wijk)verpleegkundigen die vragen hebben over problemen m.b.t. de verpleging en verzorging in de palliatieve zorg kunnen ook terecht bij dit team. Als het over medische vragen gaat is het advies aan de verpleging wel om die vragen eerst kort te sluiten met de behandelend arts.

Meer lezen over het Regionaal Palliatie Team
 

Landelijke consultatielijn 

Bij de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich situaties voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die gevallen kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Het team is 24/7 bereikbaar via een landelijk nummer.

Telefoon 088 - 60 51 444  

Lees meer over de landelijke consultatielijn

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief