Patiënten en naasten

Ik word ziek en dan...

Wanneer u te maken krijgt met een ernstige, ongeneeslijke ziekte komen er naast de schrik en soms heftige emoties, ook veel vragen op: wat is mijn prognose en welke behandelingen zijn er nog mogelijk? Hoe ziet mijn leven er straks uit? Krijg ik veel pijn? Hoe en waar wil ik verzorgd worden als ik terminaal ziek ben? Kan ik tot het eind toe thuis blijven? Uw arts of hulpverlener kan uw vragen meestal goed beantwoorden en u helpen om keuzes te maken, samen met uw familie en naasten. 

Uiteindelijk komt het moment dat u palliatieve zorg krijgt. Wanneer palliatieve zorg precies ingaat is afhankelijk van de soort aandoening en het ziekteverloop. Over het algemeen start de palliatieve zorg wanneer genezende of levensverlengende behandelingen niet meer mogelijk zijn.

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is eigenlijk gewone, goede zorg, maar heeft speciale accenten omdat het gaat om om de laatste levensfase. Bij palliatieve zorg:

  • is niet genezing het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten
  • wordt ook rekening gehouden spiritualiteit en levensvragen
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten, én aandacht voor de mantelzorger(s)
  • is er ook zorg na het overlijden (ondersteuning bij verliesverwerking)

Wegwijzer

Over palliatieve zorg is heel veel informatie beschikbaar. Op deze pagina vindt u in het linker menu bij

  • Patienten en naasten: informatie die wij voor u hebben geselecteerd en activiteiten die u in regio Gooi en Vechtstreek kunt bezoeken. 
  • Wat is palliatieve Zorg: uitgebreide informatie over klachten en problemen in de palliatieve fase en de daarbij behorende zorg.   
  • Bij Zorg Zoeken vindt u een overzicht van palliatieve zorgvoorzieningen in regio Gooi en Vechtstreek

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief