Patiënten en naasten

Ik word ziek en dan...

Wanneer je te maken krijgt met een ernstige, ongeneeslijke ziekte komen er naast de schrik en soms heftige emoties, ook veel vragen op: wat is mijn prognose en welke behandelingen zijn er nog mogelijk? Hoe ziet mijn leven er straks uit?  Kan ik tot het eind toe thuis blijven? Je arts of hulpverlener kan je vragen meestal goed beantwoorden en helpen om keuzes te maken, samen met je familie en naasten.
Zorg  voor mensen met een ernstige ongeneeslijke ziekte noemen we palliatieve zorg. Dat wil niet zeggen dat je dan al snel doodgaat. Vaak zijn er nog maanden of zelfs jaren te leven. Palliatieve zorg is er juist voor om je te helpen 'je leven zo goed mogelijk te leven.'

Over palliatieve zorg

Op de website Overpalliatievezorg.nl staat alles wat je moet weten vanaf het moment dat je niet meer beter wordt.

Overzicht van zorg- en hulporganisaties

Zorg in de regio op het gebied van palliatieve zorg in Gooi en Vechtstreek.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief