Patiënten en naasten

Ik word ziek en dan...

Wanneer je te maken krijgt met een ernstige, ongeneeslijke ziekte komen er naast de schrik en soms heftige emoties, ook veel vragen op: wat is mijn prognose en welke behandelingen zijn er nog mogelijk? Hoe ziet mijn leven er straks uit? Krijg ik veel pijn? Hoe en waar wil ik verzorgd worden als ik terminaal ziek ben? Kan ik tot het eind toe thuis blijven? Uw arts of hulpverlener kan uw vragen meestal goed beantwoorden en u helpen om keuzes te maken, samen met uw familie en naasten. 

Uiteindelijk komt het moment dat u palliatieve zorg krijgt. Wanneer palliatieve zorg precies ingaat is afhankelijk van de soort aandoening en het ziekteverloop. Over het algemeen start de palliatieve zorg wanneer genezende of levensverlengende behandelingen niet meer mogelijk zijn.

Wat is palliatieve zorg

Palliatieve zorg is eigenlijk gewone, goede zorg, maar heeft speciale accenten omdat het gaat om om de laatste levensfase. Bij palliatieve zorg:

  • is niet genezing het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
  • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt
  • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten
  • wordt ook rekening gehouden spiritualiteit en levensvragen
  • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten, én aandacht voor de mantelzorger(s)
  • is er ook zorg na het overlijden (ondersteuning bij verliesverwerking)
     

Waar moet ik zijn als ik palliatieve zorg nodig heb?

Over het algemeen zal de behandelend arts of uw huisarts met u bespreken hoe het verloop zal zijn van uw ziekte. Daarin komen ook de mogelijkheden van palliatieve zorg aan bod. Uw eigen wensen zijn daarin heel belangrijk. Bijvoorbeeld een euthanasiewens , of de wens om thuis te overlijden.

Niet alleen de medische zorg komt aan bod, maar ook psychische ondersteuning, mantelzorgondersteuning, geestelijke bijstand en andere praktische hulp worden met u doorgesproken.

Om uw eigen wensen en vragen te noteren bestaan er handige wensen boekjes met invulbladen zodat u niets kunt vergeten.

Wegwijzers

Zorg in de regio
Overzicht van zorg- en hulporganisaties op het gebied van palliatieve zorg in Gooi en Vechtstreek

Kinderpalliatieve Zorg
Hulp voor gezinnen met een ernstig ziek kind

Inloop en informatiecentrum Viore
Als je kanker hebt of van nabij meemaakt kun je hier terecht voor een kop koffie, een gesprek of advies.

Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechtstreek
Geestelijke steun wanneer je slecht nieuws moet verwerken of wanneer je worstelt met levensvragen.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Praktische hulp en aanwezig zijn bij de zieke zodat er wat meer rust komt in huis. Dat doen vrijwilligers, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

 

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief