Themagroepen

Wij proberen d.m.v. projecten of verbetertrajecten palliatieve zorg te verbeteren. Wij nemen het initiatief om projecten in de palliatieve zorg op te zetten, uit te voeren en/of te ondersteunen.Heeft u een vraagstuk over of een initiatief dat past in de palliatieve zorg en wilt u daar aandacht voor? Neem dan vooral contact met ons op. Wij denken graag mee!

Bewustwording palliatieve zorg

Elke zorgverlener heeft in meer of mindere mate te maken met palliatieve zorg. Vaak wordt er gedacht dat palliatieve zorg alleen voor de laatste weken van het leven is. De palliatieve fase begint echter op het moment dat duidelijk is, dat iemand niet meer kan genezen en aan ziekte of kwetsbaarheid komt te overlijden.

Laura Veenema (Amaris) en Britt Slots (Hilverzorg) zijn samen met een externe projectleider een campagne aan het ontwikkelen voor zorgverleners in de organisatie. Deze komt in 2024 beschikbaar voor alle organisaties in Gooi- en Vechtstreek.

Weet u wat u wilt

Het organiseren van informatieavonden over het levenseinde voor ouderen en hun naasten of mantelzorgers in hun buurt. Dit project draagt bij aan bewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandelingen in de laatste fase van het leven in de regio Gooi- en Vechtstreek. in 2024 gaan we opnieuw startten met het organiseren van deze bijeenkomsten.

Palliatieve Kit

De palliatieve kit is een sealbare plastic box met daarin medicatie, waaronder ampullen morfine, midazolam, maar ook medische hulpmiddelen en een standaard uitvoeringsverzoek voor de wijkverpleging. De kit kan preventief bij de patiƫnt thuis geplaatst worden door de eigen huisarts. De apothekers in de regio stellen de kit samen. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis heeft besloten om de kit te vergoeden.

Kaderarts palliatieve zorg Marijke van Daelen en apotheker Alexander Armbrust gaan met elkaar kijken op welke manier de palliatieve kit ingezet kan worden in Gooi- en Vechtstreek.

 

Ervaringsdeskundigen

In het NPZ GV is er op dit moment geen vertegenwoordiging van mensen in de palliatieve fase en hun naasten (ervaringsdeskundigen). We geloven dat vanuit persoonlijke ervaring en kennis ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan betere palliatieve zorg. We willen graag dat ervaringsdeskundigen integraal onderdeel zijn van het NPZ GV.  
In de periode tot en met juni 2024 wordt een voorstel gedaan op welke wijze ervaringsdeskundigen het NPZ GV kunnen versterken zodat wij de goede en juiste dingen doen. Het liefst met betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen zelf.


Deskundigheid

Deze themagroep bestaat uit opleiders uit de betrokken zorgorganisaties. Zij hebben de opdracht om een visie te ontwikkelen op deskundigheid palliatieve zorg in de regio. Daarnaast op welke manier deze visie op deskundigheid bereikt kan worden in de regio en in de eigen organisatie.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief