Symposium

Save the date: netwerk symposium Diversiteit 13 oktober 2021

Dit symposium zal in het teken staan van palliatieve zorg aan mensen met een Islamitische achtergrond.
 

Mini-symposium Voltooid leven 8 juli 2021

Voltooid leven: het onderwerp staat al jaren volop in de belangstelling. Moet het mogelijk zijn om hulp bij zelfdoding te verlenen aan ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen zonder dat zij (ernstig) ziek zijn?

Els van Wijngaarden – universitair hoofddocent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek – heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken gedaan naar deze thematiek. Zij belicht de achterliggende vragen van mensen met een doodswens.

Het mini-symposium is voor alle zorgverleners en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg. Het wordt georganiseerd in samenwerking met het Centrum voor Levensvragen Gooi en Vechstreek

Het symposium is in principe volgeboekt. Mochten er nog plaatsen vrijkomen, dan vermelden we dit op de website.

Contact en Nieuwsbrief
Neem contact met ons op of meld je aan voor nieuwsbrief