• Datum 30-05-2024
  • Tijd 15.30 - 20.30 uur
  • Locatie Van der Valk - Hotel Sneek
  • Doelgroep leden NPZF, aandachtsvelders palliatieve zorg, casemanagers dementie, physician assistants en verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners
  • Kosten geen

Palliatieve zorg is intensief voor de patiënt, voor diens naasten en ook voor jou als zorgverlener.

Wat doet dat met jou en hoe ga je ermee om? Met een plenair programma over o.a. 'De Kunst van Contact' en verschillende workshops belooft het weer een bijzondere netwerkbijeenkomst te worden op donderdag 30 mei 2024.

Ben je lid van de Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân en/of ben je werkzaam als aandachtsvelder palliatieve zorg, casemanager dementie, VS, PA, huisarts of praktijkondersteuner? Scroll naar beneden om je aan te melden.

Inmiddels zijn we compleet volgeboekt en is het niet meer mogelijk je aan te melden. Wil je op de wachtlijst, stuur dan een mail naar info@npzf.nl.


Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en nog in behandeling bij de volgende verenigingen:
V&VN

Accreditatie is reeds toegezegd door de volgende verenigingen:
ABAN | 3 punten
NVvPO | 3 punten
VSR | 4 punten


Programma

15.30 uur
Inloop/ontvangst

 
16.00 uur
Opening door Theo Bakker
Theo is huisarts bij Th. Bakker Huisartsenpraktijk.
Theo-Bakker-(1).png
16.05 uur
In gesprek met Adelheid Roosen
Adelheid is theatermaakster, actrice, dramadocente en schrijfster.
Ook geeft zij artistiek leiding aan Female Economy en Zina.
Adelheid-Roosen.png

17.30 uur
Workshopronde 1

 

18.30 uur
Food for thoughts

 

19.15 uur
Workshopronde 2

 

20.15 uur
Presentatie boekje 'Over leven met de dood'
en afsluiting

 

Workshops

1. Bewust stoppen met eten en drinken
Berith Croonen is huisarts bij It Krúswetter en doet momenteel
de opleiding tot kaderhuisarts palliatieve zorg.
Berith-Croonen.png
2. Verlies en rouw op het werk
Joke Roelfsema is auteur van het boek 'Wat is er gebeurd?'
en werkt vanuit Roelfsema Rouwcoaching. Haar missie is: rouwcultuur
aanpassen door aandacht voor rouw op het werk te stimuleren.
Joke-Roelfsema.png
3. In gesprek met de patiënt en een partner
Engbert Helfferich is ervaringsdeskundige.
Hij werkt als coach en vrijwilliger in De Skulp.
Engbert-Helfferich.png
Hendrik de Boer is de partner van Maaike, bekend van het programma
'Over mijn lijk'. Hendrik werk als justitieel verpleegkundige bij DJI.
Hendrik-de-Boer-(1).png
4. Gespreksvoering over het levenseinde
Jacqueline Tijhaar is, naast trainer bij Stichting STEM, ook
coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg in Groningen.
Jacqueline-Tijhaar.png

Ester de Vos is lichaamsgericht psycholoog bij Vositivity en heeft
recent haar partner verloren.

Ester-de-Vos.png
5. Rollen, verantwoordelijkheden en positionering
Wat doet het met je als je kijkt naar je professionele rol en
verantwoordelijkheid? En hoe positioneer je jezelf?
Bovenstaande thema's komen aan de hand van regietheater
door Oudtopia aan de orde.
Oudtopia-(1).png
6. Moreel beraad en ethiek
Karin van der Molen werkt in het Antonius Ziekenhuis als
vertrouwenspersoon en palliatief consulent en is tevens gespreks-
leider moreel beraad.
Karin-van-der-Molen.png
Aart Veldhuizen is Pastoraal supervisor en gemeentebegeleider bij
uiterAART, gemeentepredikant in Langweer, vertrouwenspersoon bij Nij
Kleaster, bestuurslid bij de Raad van de KPV en geestelijk verzorger bij
Sichtpunt.
Aart-Veldhuizen.png

Contact