Wegwijzer 'Praten over het levenseinde'

Proactieve zorgplanning, of Advance Care Planning (ACP), is belangrijk om te zorgen dat zorg, ondersteuning en behandeling aan mensen in de laatste fase van het leven aansluit bij wat zij belangrijk vinden en de kwaliteit van leven verhoogt.

Met het project Passende zorg in de laatste levensjaren willen we in de Achterhoek bevorderen dat zorgverleners tijdig het gesprek hierover aangaan met patiënten, en dat actuele informatie over de door patiënt aangegeven wensen en afspraken gedeeld en bekend is bij alle betrokken zorgverleners.

Ter ondersteuning daarvan biedt dit document een overzicht van beschikbare hulpmiddelen om in gesprek te gaan over de toekomst. Het document is niet uitputtend. Het is te gebruiken als bibliotheek, waar je als zorgverlener naar eigen inzicht gebruik van kunt maken passend bij de situatie. Het is een levend document, dat bij nieuwe inzichten geactualiseerd wordt. Graag wijzen wij je ook op de wegwijzer 'praten over het levenseinde' voor inwoners, patiënten en naasten. Je bent vrij om deze wegwijzer te delen met je patiënten en naasten, zodat zij er zelf informatie uit kunnen halen passend bij hun situatie.

DOWNLOADEN

Wegwijzer 'Praten over het levenseinde' voor professionals
⇒ Klik hier om de wegwijzer te downloaden.

Wegwijzer 'Praten over het levenseinde' voor inwoners, patiënten en naasten
⇒ Klik hier om de beknopte versie te downloaden of hier om deze te bestellen
⇒ Klik hier om de uitgebreide versie te downloaden

Contact