Bijeenkomst Lerend netwerk Implementatie en Innovatie

  • Datum 11-06-2024

Binnen het Lerend netwerk Implementatie en Innovatie in de Palliatieve Zorg wisselen we met elkaar kennis en ervaringen uit over implementatie. Heb je zelf een vraag of een onderwerp dat je zou willen inbrengen, of zou je mee willen denken over thema’s die raken aan het onderwerk implementatie, dan ben je van harte welkom om aan te sluiten!

Op 11 juni van 10.30 – 12.00 uur a.s. vindt de volgende online bijeenkomst van het lerend netwerk plaats. Het thema voor deze bijeenkomst volgt.

Voor meer informatie of aanmelden: neem contact op met Arianne Stoppelenburg (a.stoppelenburg@erasmusmc.nl).

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten