Lerend Netwerk Implementatie en Innovatie in de Palliatieve Zorg

Wil je ook met anderen in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met implementatie en innovatie in de palliatieve zorg? Sluit je dan aan bij het lerend netwerk!

In mei 2021 is het lerend netwerk Implementatie en Innovatie in de Palliatieve Zorg gestart. Het doel van dit lerend netwerk is om kennis en ervaringen over implementatie en innovatie uit te wisselen en daarmee de zorg voor mensen in de palliatieve fase te verbeteren.

Bij implementatie en innovatie gaat het om het procesmatig of planmatig invoeren van een vernieuwing of verandering met als doel dat deze vernieuwing over verandering wordt opgenomen in de dagelijkse werkzaamheden of het functioneren van medewerkers of de organisatie. Met als uiteindelijk doel dat deze vernieuwing of verandering ook een verbetering van de zorg oplevert (zie https://www.zorgvoorinnoveren.nl/implementatie/wat-is-implementatie)

Binnen de palliatieve zorg zijn we vaak op allerlei vlakken bezig met verbeteren van de zorg. Maar het echt blijvend borgen van bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze of het toepassen van nieuwe kennis is in de praktijk van alledag vaak lastig. Hoe kun je blijvend veranderen en verbeteren? Hoe doe je dat nu in de praktijk? Waar loop je tegenaan? En hoe kunnen we van elkaar leren over wat wel en wat niet werkt?

In het lerend netwerk Implementatie en Innovatie gaan we met elkaar in gesprek, en wisselen we op een laagdrempelige manier kennis uit over implementatie en innovatie. Dat kan over veel verschillende onderwerpen gaan. Zo nodig kijken we naar de theorie. De vragen komen vanuit de deelnemers zelf .

Werkwijze

Het lerend netwerk Implementatie en Innovatie Palliatieve Zorg bestaat sinds mei 2021 en komt vier keer per jaar bijeen, tot nu toe online. Thema’s worden aangedragen door de deelnemers zelf en moeten een link hebben met implementatie en innovatie en palliatieve zorg. Er neemt een breed scala van rond de 12 deelnemers met verschillende achtergronden en uit verschillende organisaties deel aan het lerend netwerk Implementatie en Innovatie. Het netwerk staat openen voor iedereen uit de regio van het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest-Nederland.

Data 2024 (online)

 

Thema’s

De afgelopen periode heeft het lerend netwerk zich onder andere gericht op de volgende thema’s:

  • Het opzetten van een PaTz groep
  • Leren op de werkvloer
  • Belemmerende en bevorderende factoren bij implementatie
  • Voeding in de palliatieve fase

Voor de komende bijeenkomsten staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Samenwerking tussen formele en informele zorg
  • Aandacht voor diversiteit in de palliatieve zorg

Lerend netwerk Implementatie en Innovatie

Terugblik op bijeenkomsten lerend netwerk Implementatie en Innovatie

Deelnemers

De samenstelling van het lerend netwerk Implementatie en Innovatie wisselt. Er zijn diverse organisaties en professionals die deelnemen aan het lerend netwerk Implementatie; Wil je aansluiten bij het lerend netwerk Implementatie Palliatieve Zorg, stuur dan een mail naar ondergetekende.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten