Implementatie van de online proactieve zorg module bij oncologische patiënten

Het uitvragen en documenteren van persoonlijke informatie is niet structureel ingebed in de zorg. Daardoor kennen zorgverleners de voorkeuren van patiënten niet en vinden hierover geen gesprekken plaats.

Doel

Met ons project dragen we bij aan het toepassen en uitwisselen van proactieve zorgplanning bij (hemato)oncologische patiënten door verschillende zorgverleners in de 1e, 2e en 3e lijn binnen het oncologienetwerk Concord. Zodat persoonlijke voorkeuren en gemaakte behandelafspraken een op maat gesneden behandelplan oplevert.

Werkwijze

Implementatie van de bestaande  proactieve zorg module in het elektronisch patiëntendossier Hix, waarin gevraagd wordt naar de gezondheidssituatie van de patiënt maar ook naar diens doelen en voorkeuren- en transmurale digitale communicatie hierover in het oncologienetwerk Concord. Aansluitend voeren we een onderzoek uit waarin we zowel het proces als de uitkomsten van de implementatie en borging onderzoeken.

Verwachte resultaten

We implementeren en borgen een regionale zorgstandaard voor proactieve zorgplanning waardoor structurele digitale uitwisseling van de wensen en voorkeuren van (hemato)oncologische patiënten plaatsvindt tussen alle betrokken zorgverleners in het oncologienetwerk Concord. Zodat patiënten actiever kunnen participeren en de zorg beter aansluit op hun voorkeuren. Daarnaast verbeteren we de transmurale communicatie tussen zorgverleners en zorgen voor minder registratielast.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten