AMUSE - studie

AMUSE is een acroniem voor Appropriate Medication USE in Dutch terminal care.

De AMUSE-studie is een studie naar het verbeteren van medicatiegebruik van patiënten in de laatste levensfase. Patiënten met een beperkte levensverwachting gebruiken vaak nog veel medicijnen. Medicatiegebruik in de laatste levensfase is deels onvermijdelijk, gezien de noodzaak van verlichting van de symptoomlast. Deels is deze medicatie potentieel overbodig, omdat ze niet gericht is op het verminderen van de symptoomlast, maar op de preventie van ziekte of het voorkomen van schade op de langere termijn. Overbodig medicatiegebruik in de laatste levensfase kan schadelijk en belastend zijn voor de patiënt. Heroverweging van de medicatie bij een beperkte levensverwachting is daarom van belang. In de AMUSE-studie bekijken wij het effect van de Clinical Rule Reporter (CRR). Dit is een geautomatiseerd computersysteem dat artsen per patiënt gepersonaliseerde adviezen geeft over passend medicatiegebruik in de laatste levensfase. In de AMUSE-studie wordt nagegaan of inzet van de CRR het medicatiegebruik kan optimaliseren en hopelijk daardoor de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase kan verbeteren. Aan patiënten wordt gevraagd om op vaste momenten een vragenlijst in te vullen.

De AMUSE-studie is een tweejarig project en is april 2022 van start gegaan. De studie wordt uitgevoerd in zeven Nederlandse centra (vier ziekenhuizen, twee huisartsennetwerkgroepen en een hospice). Deelnemers zijn: Ikazia Ziekenhuis, Noordwest Ziekenhuisgroep, Rijnstate Ziekenhuis, Erasmus MC, FaMe-net, Gezondheidscentrum Krimpen en Laurens Cadenza Zuid.  

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten