Lerende netwerken

Het consortium Zuidwest-Nederland (ZWN) zet zich al jaren in voor de beste palliatieve zorg voor iedereen in onze consortium regio. De kracht van het consortium is dat we zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek aan elkaar verbinden. Dit doen we o.a. door de lessen van reeds bestaande lerende netwerken breder te delen en door nieuwe verbindingen aan te gaan. Hiervoor hebben we jullie input nodig!

Loop je al tijden met een goed idee rond? Of met een vraag hoe iets nou eigenlijk zit? Vind je dat het nou toch echt tijd wordt dat jullie werkwijze of expertise op een bepaald gebied breder benut wordt? Of ben je geïnteresseerd in hoe 'de buren' een bepaald onderwerp aanpakken?

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een groep van personen die van elkaar wil leren op een bepaald onderwerp. Zo’n groep kan als lerend netwerk van het consortium ZWN worden aangemerkt als: 

  •  Minimaal twee van de drie disciplines (zorgpraktijk, onderwijs en onderzoek) van elkaar leren op het gebied van een bepaald onderwerp m.b.t. palliatieve zorg. Het onderwerp kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn.
  • Er één of meerdere aanjagers zijn.
  • Er minimaal twee netwerken palliatieve zorg vertegenwoordigd zijn. 
  • De lessen binnen het consortium ZWN gedeeld worden. 

Het consortium ZWN heeft op dit moment drie lerende netwerken en een adviesraad:

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de regioadviseur Annemarijn van der Scheer (a.vanderscheer@pznl.nl / 06 – 42 531 654)

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten