Over ons

Missie

Het Consortium Palliatieve Zorg Zuidwest Nederland (ZWN) heeft als missie: de beste palliatieve zorg voor iedereen in de regio. We verbinden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen. We verdiepen gezamenlijk onze kennis en houden ons bezig met het verspreiden en delen van kennis en ervaringen.

De werkzaamheden van het Consortium ZWN zijn aanvullend aan het regionale werk dat de Netwerken Palliatieve Zorg uitvoeren. De acht Netwerken Palliatieve Zorg die binnen het Consortium ZWN vallen, zijn: 

7 consortia palliatieve zorg

Het Consortium ZWN is één van de zeven consortia palliatieve zorg die samen een landelijk dekkend netwerk vormen. Deze samenwerkingsverbanden op bovenregionaal niveau zijn opgericht om de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te realiseren.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten