Onderwijsknooppunt Zuidwest Nederland

Het Onderwijsknooppunt van ZWN is dé plek waar we bij elkaar komen om d.m.v. onderwijs de palliatieve zorg te verbeteren. Dit doen we door met elkaar samen te werken aansluitend aan innovatieve (zorgtechnologische) ontwikkelingen. We dagen onszelf en anderen uit om aan de slag te gaan met verbetering van de palliatieve zorg en deskundigheidsbevorderingen. Wij willen inspirerend onderwijs bieden. Daarbij kijken we naar vragen op de werkvloer en landelijke ontwikkelingen. Interprofessioneel werken staat hoog in ons vaandel. Onderwijs staat niet alleen; we verkennen, boeien en binden over de lijnen van zorg, onderwijs en onderzoek heen. Juist die verbinding met de zorg en onderzoek maakt dat we écht van meerwaarde kunnen zijn. 

Ambassadeur

In elke regio vertegenwoordigt een ambassadeur een Onderwijsknooppunt. De ambassadeurs zijn bereikbaar voor al je vragen en suggesties over optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Voor onze regio is de ambassadeur Marieke Groot.  

Marieke Groot, Onderwijsknooppunt Zuidwest-Nederland

'Palliatieve zorg loopt al vrijwel mijn gehele beroepsleven met me mee. Omdat het gaat over het meest wezenlijke in ons leven, blijf ik me daar graag voor    inzetten. Verbeteringen in de praktijk zijn belangrijk, maar dat lukt niet zonder het onderwijs, waar onze nieuwe collega's worden opgeleid. Zonder goed  onderwijs kunnen we maar kleine stappen zetten. Dat is mijn drive om het ambassadeurschap in ons consortium, samen met veel anderen, tot een succes te  maken.’

Contact: T: 06 - 46 57 04 87 E: Marieke Groot

 

Andere onderwijsknooppunten

Het Onderwijsknooppunt van ZWN is één van de acht Onderwijsknooppunten in Nederland. Deze knooppunten vormen een netwerk dat de brug slaat tussen lokale en landelijke activiteiten op het gebied van onderwijs over palliatieve zorg. Ook leggen zij de verbinding met onderzoek en praktijk. Dit gebeurt door contact te leggen en te onderhouden met het Nederlandse zorgonderwijs. 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten