ILIVE-project

Het ILIVE-project is vierjarig project dat erop is gericht om diepgaand inzicht te verkrijgen in de zorgen, verwachtingen en wensen van patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 13 landen en bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Een onderdeel is het onderzoek naar medicatiegebruik in de laatste levensfase. Medicatie is vaak nodig om symptomen te verlichten, maar patiënten gebruiken vaak ook nog lang medicijnen gericht op de preventie van ziekte of het voorkomen van schade op de langere termijn. Het gebruik van dit soort preventieve medicatie kan schadelijk en belastend zijn voor patiënten met palliatieve zorg en helaas wordt daar nog te weinig bij stilgestaan. De Clinical Rule Reporter (CRR) is een computerprogramma dat medicatiemanagement ondersteunt.

In een cluster-gerandomiseerd onderzoek wordt nagegaan of inzet van de CRR-medicatiegebruik in de laatste levensfase kan optimaliseren en de kwaliteit van leven van patiënten kan verbeteren. De kwaliteit van leven wordt geanalyseerd door middel van vragenlijsten die de patiënten iedere 4 weken invullen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder patiënten met een korte levensverwachting die in het ziekenhuis, in een hospice of thuis gezien worden. Deelnemende centra in Nederland zijn het Erasmus MC, het Amsterdam UMC, hospice Calando, hospice Kuria en palliatieve huisartsengroep Kralingen.

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten