Palliatief spreekuur

In 2023 en 2024 ontwikkelen partners in het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant met subsidie van KWF een educatie- en informatieprogramma ten bate van het palliatief spreekuur. Binnen de regio Midden-Brabant wordt in beide inloopcentra voor mensen met kanker en na kanker een palliatief spreekuur aangeboden. In dit spreekuur kunnen patiënten en hun naasten hun verhaal doen en onderzoeken zij samen met een gespecialiseerd verpleegkundige wat mogelijkheden zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden, zowel in de formele als informele zorg. Het spreekuur wordt door de inloopcentra aangeboden in samenwerking met Hospice Francinus de Wind en het mobiel zorgteam van de Wever. Het spreekuur wordt nog maar beperkt gevonden door patiënten/naasten en verwijzers (nu ca 25 gesprekken per jaar).

Met het project beogen partners in het Netwerk Palliatieve Zorg de zichtbaarheid van het spreekuur te vergroten door samen een voorlichtingsprogramma te ontwikkelen en uitvoeren voor vrijwilligers en professionals die werken met palliatieve patiënten in formele en informele zorgsetting. Vrijwilligers in de inloopcentra zullen worden geschoold in het signaleren van de behoefte aan een ondersteunend gesprek door een palliatief verpleegkundige.

Geïnteresseerd?

Kijk voor meer informatie op: Informatie- en educatieprogramma palliatief spreekuur | KWF Kankerbestrijding
 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten