Lerend Netwerk Dementie Dilemma’s

Zorgverleners en naasten verschillen regelmatig van mening over welke zorg en ondersteuning een client met dementie nog krijgen moet.
Wel of geen morfine? Wel of geen eten meer? Wel of geen sedatie? Wel of geen dagactiviteit?
Deze verschillen in inzicht zijn voor alle betrokkenen belastend en leiden tot suboptimale zorg.  

Het lerend netwerk Dementie Dilemma’s bij palliatieve zorg is een lokaal lerend netwerk waarin deelnemers praktijkvragen stellen en beantwoorden door het delen van kennis en ervaringen. Dit jonge netwerk is in 2022 ontstaan en stelt zich het doel om professionele kennisuitwisseling te stimuleren. Het delen van casuïstiek en praktische oplossingen is daar een belangrijk onderdeel van. Het stimuleren van praktijkgericht onderzoek is een tweede.

Het lerend netwerk bestaat uit naasten van mensen met dementie en zorgverleners (verzorgers, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers etc) uit de regio Zuid-west Nederland (Breda en omstreken) en onderzoekers van het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van Avans Hogeschool.

Doel van het Lerend Netwerk Dementie Dilemma’s:

  • Mantelzorgers, zorg en welzijnsprofessionals, studenten en onderzoekers delen ervaringen en leren van elkaar
  • Concrete (leer)vragen vanuit deelnemers worden opgehaald
  • Gezamenlijk een antwoord vinden op die vragen, eventueel vanuit bestaande kennis/tools/gastsprekers
  • Als er vragen zijn waarop nog geen antwoord bekend is, dan worden die praktijkvragen omgezet in praktijkgericht onderzoek door Avans Hogeschool met als doel kennis of producten te ontwikkelen voor de praktijk. Studenten Verpleegkunde en Social Work worden hier bij betrokken.

Opbrengsten tot nu toe

We leren van en met elkaar. Niet alleen rond inhoudelijke thema’s, maar ook hoe we de bijeenkomsten het beste vormgeven zodat deelnemers het als een nuttige ervaring zien. We zijn enthousiast over onze hybride werkvorm, zodat er zowel fysiek als online deelname mogelijk is. Daarnaast gebruiken we hulpmiddelen om het gesprek te focussen, nieuwe perspectieven aan te nemen en creatieve ideeën te stimuleren.

We hebben gesproken en elkaar op weg geholpen binnen de thema’s:

  • ‘wilsverklaring bij dementie’
  • ‘voorlichting van mantelzorgers over palliatieve zorg bij dementie’
  • ‘omgang met mensen met dementie’

Naar aanleiding van de vragen die gesteld worden bij een bijeenkomsten gaan studenten van de Minor Palliatieve Zorg van Avans Hogeschool in 2023 op zoek naar een antwoord op de vraag: Wat deel je wel en niet bij de start van palliatieve zorg bij patiënten met dementie en op welke manier deel je de informatie?

Terugblik bijeenkomsten Lerend Netwerk Dementie Dilemma's

Hieronder staat een overzicht van terugblikken op eerdere bijeenkomsten van het Lerend Netwerk Dementie Dilemma's. 

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Sharissa Corporaal (sha.corporaal@avans.nl).

Bekijk ook de agenda met daarop de eerstvolgende bijeenkomsten Lerend Netwerk Dementie Dilemma's. 

 

Waar loop jij tegenaan?
Deel je knelpunten