Producten

Hieronder staat een overzicht van producten, zoals bijvoorbeeld handreikingen of instrumenten, die in ons Consortium ontwikkeld zijn. Wilt u ook meer weten over producten die in andere Consortia ontwikkeld zijn? Kijk dan op Palliaweb

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoorts) op het gebied van signaleren en markeren die ontwikkeld zijn in ons Consortium:

De SigMa-methodiek

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) op het gebied van gezamenlijke besluitvorming die in ons Consortium zijn ontwikkeld:

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) over geestelijke verzorging die in ons Consortium ontwikkeld zijn:

Luisterspreekuren

- Toolbox voor het signaleren en bespreken van zingevingsvragen

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) gericht op 'zorg voor de zorgenden' die zijn ontwikkeld in ons Consortium:

CURA

- De evenwichtige zorgverlener

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) op het gebied van proactieve zorgplanning (ook wel vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP) genoemd) die in ons Consortium zijn ontwikkeld:

(De Toolkit ‘Proactieve palliatieve zorg in de ggz’ vindt u terug onder het kopje 'speciale doelgroepen').

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) die in ons Consortium zijn ontwikkeld die u helpen om palliatieve zorg te verlenen aan 'specifieke doelgroepen':

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) voor rouwzorg die ontwikkeld zijn in ons Consortium:

Werkboek Rouwzorg

Hier vindt u producten (handreikingen, instrumenten, enzovoort) voor transmurale zorg die ontwikkeld zijn in ons Consortium:

Pallisupport

 

Contact