GPS: Gesprekken over Psychosociale behoeften, intimiteit en Seksualiteit bij mensen met ongeneeslijke kanker

Doel

Met het project willen we bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit.

Waarom dit project?

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

Resultaten

We implementeren gesprekshulpmiddelen waarmee gesprekken ondersteund worden over psychosociale behoeften en in het bijzonder over intimiteit en seksualiteit. We werken daarvoor samen met andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van patiënten en partners, onderzoekers, implementatiecoaches en seksuologen. In deze samenwerking zoeken en kiezen we de beste manier om de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) in te bedden in de zorg. We evalueren of dit ook leidt tot beter ervaren zorg en betere kennis.

De aandacht voor gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit moet leiden tot:

  1. Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners
  2. Bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties

Samenwerkingspartners

NPZ Amsterdam-Diemen
Amsterdam UMC locatie VUmc

NPZ Rotterdam & omstreken
Erasmus MC
Humanitas Thuiszorg
Maasstad Ziekenhuis

NPZ Noord Kennemerland
Noordwest Ziekenhuisgroep

NPZ Salland
Deventer Ziekenhuis

NPZ Zuid-Gelderland
Radboudumc

NPZ Amstelland & Meerlanden
Ziekenhuis Amstelveen

NPZ Midden- en Zuid-Kennemerland
MomenTaal

Overige samenwerkingspartners
Nivel
VUmc Academie
TU Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

Contact