Wat we doen?

Binnen het Consortium wordt samengewerkt in verschillende projecten en in het onderwijsknooppunt.

Onderwijsknooppunt Noord Holland en Flevoland

In het onderwijsknooppunt werken onderwijsinstellingen van alle niveaus samen met elkaar, met branche-opleiders en met de zorginstellingen.

Projecten

Er lopen verschillende verbeterprojecten binnen Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Het gaat hier om projecten die binnen het samenwerkingsverband van het Consortium zijn opgezet.

Als u meer wilt weten over producten die ontwikkeld zijn, klik dan hier.

Contact