PZNL faciliteert de maandelijkse consultbesprekingen van consultatieteams palliatieve zorg en transmurale consultatieteams met het accrediteren van deze bijeenkomsten. PZNL vraagt hiervoor jaarlijks accreditatie aan bij: ABAN (voor medisch specialisten), SKGV (voor geestelijk verzorgers), VSR (verpleegkundig specialisten) en het Kwaliteitsregister V&V (verpleegkundigen).  

Voorwaarden voor het realiseren van accreditatie:

  • Lees voor opzet en werkwijze consultbesprekingen pagina 10 en 11 uit het Kwaliteitshandboek Consultatie Specialist PZ 1.3 Stichting PZNL.
  • Stuur voor half december alle data van de consultbesprekingen voor het komende jaar naar: accreditatie@pznl.nl.
  • Noteer deelnemers op het format presentielijst.
  • Stuur na afloop van de consultbespreking de getekende presentielijst z.s.m. naar: accreditatie@pznl.nl.

Een accreditatievoorwaarde is het evalueren van twee consultbesprekingen per jaar. PZNL stuurt daarom elk half jaar een kort evaluatieformulier naar de betrokken deelnemers.

Documenten

PZNL heeft met ingang van 1 januari 2022 een Instellingsaccreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V. Hieronder vallen verzorgenden, verpleegkundigen en zorgprofessionals waaronder praktijkondersteuners. Bijeenkomsten voor deze groepen vallen onder de Instellingsaccreditatie. In het kader van deze ontwikkeling ondersteunt PZNL vanaf 1 januari 2022 de Netwerken Palliatieve Zorg en Consortia bij het aanvragen van accreditatie voor het kwaliteitsregister V&V.

Om hiervan gebruik te maken wordt het volgende gevraagd:

  1. Het Proces accrediteren van een bijeenkomst voor het Kwaliteitsregister V&V lezen.
  2. Checken of het programma aan de Uitvoeringsregeling Accreditatie voldoet.
  3. Het Aanvraagformulier accreditatie Kwaliteitsregister V&V invullen.
  4. Het ingevulde aanvraagformulier en aanvullende documenten zenden naar de secretaresse PZNL via accreditatie@pznl.nl.

Bij toekenning van de accreditatie na de bijeenkomst:

  1. De getekende presentielijst z.s.m. sturen naar de secretaresse accreditatie@pznl.nl.
  2. De uitkomst van de evaluatie bijeenkomst te sturen naar de accreditatie@pznl.nl.

Documenten

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg