Stichting PZNL faciliteert de coöperatieve samenwerking bij de uitoefening van haar taken, inspireert en verbindt vanuit de relaties met de praktijk van zorg, onderzoek en onderwijs. Ook levert PZNL een substantiële bijdrage aan de bevordering van de generalistische en specialistische palliatieve zorg, in nauwe samenwerking met de leden en de kern- en kennispartners.

De hoofdactiviteiten zijn:

  • Regievorming. Het faciliteren van de Coöperatie PZNL bij het nemen van haar regieverantwoordelijkheid en hoofduitvoering geven aan het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II; 
  • Informatie. Voorzien in betrouwbare en actuele informatie over palliatieve zorg voor burgers & patiënten en voor professionals en hun (wetenschappelijke) beroepsgroepen en zorg- en ondersteuningsorganisaties. Onder andere via Palliaweb.nl en Overpalliatievezorg.nl;
  • Netwerkzorg. Bevorderen en ondersteunen van een gecoördineerde samenwerking en gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners in de (boven)regionale samenwerkingsverbanden met als doel de juiste palliatieve zorg op de juiste plek voor patiënten en naasten. Onder ander via ondersteuning van de Netwerken Palliatieve Zorg, Consortia, en Consultatieteams;
  • Consultatie. Bevorderen en ondersteunen van een vanzelfsprekende samenwerking tussen generalist en specialist, waarbij specialistisch deskundigheid proactief wordt ingezet. Onder via de doorontwikkeling van de traditionele telefonische consultatie naar proactieve inzet van specialistische deskundigheid binnen regionale samenwerkingsverbanden.

Naast deze vier hoofdactiviteiten is PZNL door het ministerie van VWS benoemd tot regiehouder van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Het programma bestaat uit zes activiteiten en is tot stand gekomen in samenwerking met onze partners.

  • Maatschappelijke Bewustwording
  • Versterken samenwerking
  • Vroegtijdige zorgplanning
  • Digitale gegevensuitwisseling
  • Projecten consortia
  • Meten en Monitoren

Meer informatie over het Nationaal Programma vindt u hier: https://palliaweb.nl/beleid/nationaal-programma-palliatieve-zorg-ii.

Organisatiestructuur PZNL


organisatiestructuur PZNL 2022

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg