Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) is opgericht in 2018. Per 1 januari 2022 zijn de werkorganisaties van Coöperatie PZNL en Stichting Fibula geïntegreerd tot Stichting PZNL. 

PZNL richt zich op de volgende vier meerjarendoelen:

Verbinden staat voor het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe relaties in kennis en informatie. Thema’s voor activiteiten daarin zijn samenwerking & samenhang, lobby & beleidsbeïnvloeding en informatie & communicatie. 

Verdiepen verwijst naar de noodzaak tot verdere analyse en naar de urgentie om thema’s in de ‘diepte’ uit te werken, met activiteiten op het gebied van patiëntenparticipatie, onderzoek en data-inzichten en ook financierings-, organisatie- en capaciteitsvraagstukken. 

Verbreden is de lead voor de investering in het implementeren van het kwaliteitskader palliatieve zorg in de brede gezondheidszorg en ondersteuning, in afstemming met andere relevante kwaliteitskaders en deskundigheid. 

Versnellen voor verdere samenwerking vinden we in de impact van de resultaten beschreven in de Trendanalyse palliatieve zorg  en doelgerichte Kennisagenda’s met landelijke partners. Samenspraak met de NZa, ZN en ZiN om dossiers in versnelling te brengen zal in 2022 nader worden ingevuld.

Aanmelden Nieuwsflits Netwerkzorg
Schrijf je in voor onze Nieuwsflits Netwerkzorg