Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Beschermende en risicofactoren voor het welzijn van palliatieve professionals
Publicatie
Bij een groeiende vraag naar palliatieve zorg moeten we oog hebben voor het welzijn van de palliatieve professionals. Burn-out komt bij zorgverleners vaak voor, namelijk rond 17%. Wat zijn stresserende en beschermende factoren?
Column: Help the messenger
Publicatie
In de column van Patricia van Marion-Slootmans vertelt ze over afstand en nabijheid als zorgverlener. En dat slecht-nieuws-gesprekken voor haar nooit op de automatische piloot gaan.
Ervaren emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg door verzorgenden
Publicatie
De zorg in Nederlandse verpleeghuizen betreft vaak zorg in het laatste levensjaar van de bewoners. Hoewel verzorgenden het merendeel van deze palliatieve zorg verlenen, is er weinig bekend over de emotionele impact hiervan op verzorgenden zelf.
Factoren die het welzijn bepalen van zorgverleners in een hospice
Publicatie
De hospice- en palliatieve zorg thuis populatie verandert door de toename van levensduur en door complexere aandoeningen. Personele wisselingen en burn-out onder zorgverleners hebben een negatief effect op persoonlijk welzijn, zorgkwaliteit en patiënt-veiligheid.
Kennissynthese 'De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg'
Publicatie
De kennissynthese 'De evenwichtige zorgverlener in de palliatieve zorg' geeft inzicht in de beschikbare wetenschappelijke kennis over dit onderwerp, stelt een relevant kennisgat, en doet aanbevelingen over hoe deze kennis verder aangevuld kan worden.
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Het kwaliteitskader geeft zorgverleners en zorgorganisaties een eenduidig beeld van wat verstaan wordt onder goede zorg en helpt bij het ontwikkelen van beleid op dit gebied. Centraal daarin staan de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 
Morele dilemma’s in palliatieve zorg: CURA helpt!
Publicatie
CURA is een hulpmiddel dat verzorgenden en verpleegkundigen ondersteunt bij de omgang met morele dilemma’s in palliatieve zorg. Onderzocht is de ervaringen met en de haalbaarheid van dit hulpmiddel onder verpleegkundigen en verzorgenden
Onderzocht bij verpleegkundigen: relatie tussen persoonlijke en emotionele kenmerken en eigen vermogen om met de dood om te gaan
Publicatie
Kennis over de invloed van verschillende persoonlijke en emotionele kenmerken van verpleegkundigen op het eigen vermogen om met de dood om te gaan, kan helpen bij het ontwikkelen van betere zorgroutines en het verminderen van emotionele burn-out. Lees meer over dit Spaans onderzoek.
Palliative Care Professionals’ Inner Lives: Cross-Cultural Application of the Awareness Model of Self-Care
Publicatie
Om patiëntgerichte zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat deze zorg ook compassievol is. Er bestaat een model met factoren die bijdragen aan het welzijn van zorgprofessionals en die van invloed kunnen zijn op compassie. Deze studie toetst het model in 3 verschillende landen.
Vriend(in) of dokter?
Publicatie
In het privéleven is het voor veel artsen moeilijk te bepalen in hoeverre ze zich moeten mengen in gesprekken over ziekte en gezondheid van hun naasten.
Zorgprofessionals over de impact van het verlenen van palliatieve zorg
Publicatie
Verschillende aspecten van het verlenen van palliatieve zorg kunnen stressvol zijn voor zorgverleners. Het doel van deze studie was inzicht krijgen in de emotionele impact van het verlenen van palliatieve zorg op zowel generalisten palliatieve zorg als specialisten palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.