Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie

Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg

  • Datum publicatie 2 mei 2023
  • Organisatie PZNL en IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2023

In de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich problemen voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die situaties kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Deze consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een gewaardeerde ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) palliatieve zorg wordt geconfronteerd.

Samenstelling consultatieteams

De telefonische consultatieteams palliatieve zorg zijn multidisciplinair samengesteld. Het kernteam wordt gevormd door verpleegkundigen en artsen afkomstig uit meerdere werkvelden. De grootste groep bestaat uit verpleegkundigen (44%), werkzaam in o.a. de thuiszorg, het hospice en het ziekenhuis. Daarnaast participeren huisartsen (19%), specialisten ouderengeneeskunde (17%), medisch specialisten (15%), psychologen, geestelijk verzorgers en apothekers in de consultbesprekingen van de teams.  

De consultvrager

De huisarts vertegenwoordigde net als in voorgaande jaren de grootste groep consultvragers (67%). In totaal stelde deze groep 3.333 consultvragen aan één van de consultatieteams. Hierop volgden de medisch specialisten en overige artsen (10%). Daarnaast werd 6% van de consultvragen voorgelegd door verpleegkundigen en verzorgenden.

De patiënt

Het merendeel van de patiënten waarover een consult werd aangevraagd had de diagnose kanker (66%). Dit aandeel oncologische patiënten is de laatste jaren gedaald, doordat steeds meer consulten worden aangevraagd voor niet-oncologische patiënten. Bijna de helft (47%) van de patiënten had een levensverwachting van minder dan vier weken en 63% van de patiënten verbleef thuis ten tijde van het consult. 

Besproken onderwerpen tijdens een consult

De consulent exploreert de hulpvraag tijdens een consult en registreert de problemen en de symptomen die besproken zijn.

Problemen van farmacologische aard (denk aan dosering, toediening, combinatie met andere medicatie) kwamen tijdens de consulten het vaakst aan bod (73%). Daarnaast werd er regelmatig gebeld met vragen over morele steun voor de consultvrager (30%) en over palliatieve sedatie (23%). 

De symptomen en de mate waarin deze voorkomen ten tijde van de consulten, vertonen al jaren een stabiel beeld. Pijn was ook dit jaar het meest besproken symptoom (44%), gevolgd door verwardheid (21%) en benauwdheid (17%).

Wil je meer weten over telefonische consultatieteams palliatieve zorg? Bekijk dan de themapagina Consultatie.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van PRADO, de applicatie van PZNL ter ondersteuning van de registratie en administratie van palliatieve consultatie.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Nienke van Velzen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 2 mei 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.