Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie

Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Voor vragen, neem contact op met:
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 juni 2022

In de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich problemen voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die situaties kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Deze consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een gewaardeerde ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) palliatieve zorg wordt geconfronteerd.

Samenstelling consultatieteam

De telefonische consultatieteams palliatieve zorg zijn multidisciplinair samengesteld. Het kernteam wordt gevormd door verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en artsen afkomstig uit meerdere werkvelden. De grootste groep bestaat uit verpleegkundigen (32%), met name werkzaam in de thuiszorg en het ziekenhuis. Daarnaast participeren psychologen, geestelijk verzorgers en apothekers in de consultbesprekingen van de teams.

De consultvrager

De huisarts vertegenwoordigde net als in voorgaande jaren de grootste groep consultvragers (70%). In totaal stelde deze groep 3.751 consultvragen aan één van de consultatieteams. Hierop volgden de medisch specialisten (11%) en overige artsen (8%). Daarnaast werd 5% van de consultvragen voorgelegd door verpleegkundigen en verzorgenden.

De patiënt

Het merendeel van de patiënten waarover een consult werd aangevraagd had de diagnose kanker (68%). Dit aandeel oncologische patiënten is de laatste jaren gedaald, doordat steeds meer consulten worden aangevraagd voor niet-oncologische patiënten. De helft (51%) van de patiënten had een levensverwachting van minder dan vier weken en 67% van de patiënten verbleef thuis ten tijde van het consult. 

Besproken onderwerpen tijdens een consult

De consulent exploreert de hulpvraag tijdens een consult en registreert de problemen en de symptomen die besproken zijn.

Problemen van farmacologische aard (denk aan dosering, toediening, combinatie met andere medicatie) kwamen tijdens de consulten het vaakst aan bod (75%). Daarnaast werd er regelmatig gebeld met vragen over morele steun voor de consultvrager (25%) en over palliatieve sedatie (23%). 

De symptomen en de mate waarin deze voorkomen ten tijde van de consulten, vertonen al jaren een stabiel beeld. Pijn was ook dit jaar het meest besproken symptoom (43%), gevolgd door verwardheid (21%) en benauwdheid (17%).

Wil je meer weten over telefonische consultatieteams palliatieve zorg? Bekijk dan de themapagina Consultatie.

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt van PRADO, de applicatie van PZNL ter ondersteuning van de registratie en administratie van palliatieve consultatie.

 

Voor vragen, neem contact op met:
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 29 juni 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.