Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg
Publicatie

Kerncijfers Telefonische consultatieteams palliatieve zorg

  • Datum publicatie 17 december 2020
  • Organisatie PZNL en IKNL
Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

In de zorg voor palliatieve patiënten kunnen zich problemen voordoen die bij de zorgverlener tot vragen of twijfel leiden. In die situaties kunnen huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners telefonisch te rade gaan bij een consulent uit het consultatieteam palliatieve zorg in hun regio. Deze consulent – een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundige - adviseert de zorgverlener, zonder de zorg over te nemen. Deze consultatievoorziening vormt een gewaardeerde ruggensteun voor de generalistische zorgverlener die met (vaak complexe) palliatieve zorg wordt geconfronteerd.

Samenstelling consultatieteam

De consultatieteams palliatieve zorg zijn multidisciplinair samengesteld. Het kernteam wordt gevormd door artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen afkomstig uit meerdere werkvelden. Daarnaast participeren psychologen, geestelijk verzorgers, apothekers, artsen voor verstandelijk gehandicapten en medisch specialisten in de consultbesprekingen van de teams als tweede schil.

De consultvrager

De huisarts vertegenwoordigde net als in voorgaande jaren de grootste groep consultvragers. In totaal werden 3.994 (66%) consultvragen gesteld door huisartsen aan één van de consultatieteams. De medisch specialisten en A(N)IOS volgden hierop met 19% van de consultvragen. Daarnaast legde de groep bestaande uit verpleegkundigen en verzorgenden regelmatig een vraag voor aan één van de consultatieteams (9%) en in 3% werd een vraag voorgelegd door een specialist ouderengeneeskunde.

De functiegroep ’anders’ (97 consultvragers) bestond uit zorgverleners die op een andere manier betrokken waren bij de patiënt, bijvoorbeeld familieleden, mantelzorgers of coördinatoren van een (zorg)instelling.

Besproken onderwerpen tijdens een consult

Tijdens een consult exploreert de consulent de hulpvraag en registreert de problemen en de symptomen die besproken zijn.

Problemen van farmacologische aard (denk aan dosering, toediening, combinatie met andere medicatie) kwamen tijdens de consulten het vaakst voor (70%). Daarnaast werden er met regelmaat problemen geregistreerd over ‘steun consultvrager’ (29%), ‘organisatie van zorg’ (21%) en over ‘palliatieve sedatie’ (21%). Een kleinere groep van geregistreerde problemen betrof vragen over ‘coping’, ‘mantelzorg’ en het ‘dagelijks functioneren’.

Het vaakst werd advies gevraagd over pijn (41%), gevolgd door vragen over verwardheid (20%) of over benauwdheid (17%). Consulenten bespraken gemiddeld 1,5 symptomen per consult.

Wil je meer weten over telefonische consultatieteams palliatieve zorg? Bekijk dan de themapagina Consultatie.  

Voor het opstellen van deze pagina is informatie gebruikt uit het jaarverslag PRADO 2019

Contactpersoon
Heidi Fransen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.