Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg? (factsheet)
Publicatie

Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg? (factsheet)

  • Datum publicatie 1 december 2019
  • Auteur Berdine Koekoek, NPZ Oost-Veluwe, Floor Cornelissen, IKNL, Chantal Pereira, IKNL
  • Uitgever PZNL
  • Type factsheet
Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020

In Nederland is het streven dat mensen palliatieve zorg ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften, waar en wanneer zij dat wensen. De vergoeding daarvoor is geregeld in verschillende wetten. In deze factsheet voor zorgprofessionals is te lezen met welke kosten patiënten te maken kunnen krijgen in de palliatieve fase. De factsheet bevat een schema waarin de eigen betalingen waar palliatieve patiënten mee te maken kunnen krijgen voor de verschillende wetten en zorgsettingen zijn opgenomen.

Vragen

In de Handreiking financiering palliatieve zorg zijn veel gestelde vragen en knelpunten rondom eigen betalingen van patiënten te vinden. Deze handreiking biedt een overzicht van alle regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen en is hier te vinden.

Download

De factsheet 'Wat betalen patiënten voor palliatieve zorg?’

Contactpersoon Chantal Pereira IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 december 2020
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.