Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie

Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase

  • Uitgever IKNL
Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2019

De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam. Naast de beslisschijf zijn er ook toepassingkaarten voor diverse symptomen.

Bestellen Beslisschijf bij besluitvorming in de palliatieve fase (webshop)

Contactpersoon Marjolein Verkammen IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 oktober 2019
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.